ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beefy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beefy*, -beefy-

beefy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beefy (adj.) อ้วนมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beefier (adj.) อ้วนมาก (ขั้นกว่าของ beefy)
beefiest (adj.) อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ask this beefy guy what his name is for me.ถามหนุ่มล่ำนี่ที ว่าเขาชื่ออะไร
Hi, Thom. Hi, beefy guy.ไง ธอม หวัดดี หนุ่มบีฟี่
I ordered an extra-large boy with beefy arms, extra guts and glory on the side.ข้าไม่ได้สั่งลูกชายแบบนี้ ข้าสั่งตัวใหญ่ๆ บึ้กๆ
He looked beefy and was wearing a long coat and a hat.ค่อนข้างท้วมแล้วก็ใส่เสื้อโค้ดสีดำ พร้อมกับหมวกครับ
One beefy badass coming up right up.ตัวร้ายหนึ่งคน กำลังมาแล้ว
But I also like them big and beefy.แต่ชั้นก็ชอบกล้ามใหญ่และเจ้าเนื้อนะ
I have to go out there to those beefy, heartless thugs and take it like a grown man.ฉันต้องออกไปเจอหน้า กับเจ้าพวกอันพาลนั่น แล้วทำเหมือนที่คนที่โตแล้วทำกัน
Mm-hmm. I'm hoping hot and beefy. You make him sound like a hot dog.อาฮะ ฉันหวังว่าน่าจะดูฮอท และกล้ามเป็นมัด นายบรรยายเหมือน เป็นฮอทดอกเลยนะ

beefy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beefy
Back to top