ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beefcake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beefcake*, -beefcake-

beefcake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beefcake (n.) ชายที่มีกล้ามใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Game on. Beefcake just stepped in.กล้ามใหญ่เพิ่งเข้ามา
¶¶Dog food stalls with the beefcake pantyhose ¶¶# อาหารหมา กับไอ้กล้ามโต #
Final boarding call, beefcake airways.เรียกครั้งสุดท้าย สายการบินหนุ่มกล้ามใหญ่
Beefcake holds bombshell, I come up from behind her, grab her arms like this...นักกล้ามโอบลูกระเบิดน่ะนะ \ ฉันจะมาจากขางหลังเธอ คว้าแขนเธอ แบบนี้ / ตอนนี้เลย!
Yeah, I actually lost 220 pounds and then gained 160 pounds of grade "A" beefcake!ใช่ค่ะ,ฉันยังเสียไปตั้ง 220 ปอนด์แหน่ะ และหลังจากนั้นก็ขึ้น 160ปอนด์ เพราะชายที่หล่อล่ำคนนี้
Hunter eating beefcakes In the back of a Ford Taurusฮันเตอร์นั่งกินเบอร์เกอร์ อยู่หลังรถฟอร์ดทอรัส
Hunter eating beefcakes In the back of a Ford Taurus...ฮันเตอร์นั่งกินเบอร์เกอร์ อยู่หลังรถฟอร์ดทอรัส

beefcake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุดหล่อ[X] (sut lø) EN: beefcake FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beefcake
Back to top