ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedclothes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedclothes*, -bedclothes-

bedclothes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedclothes (n.) ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง Syn. bedcovers
English-Thai: Nontri Dictionary
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just rearranging the bedclothes. That's all.ข้าแค่จัดเครื่องนอน เท่านั้นเอง
You hear that, Sir Ethan. He was just rearranging the bedclothes.ท่านได้ยินแล้วนี่ เซอร์อีธาน เขาแค่จัดเครื่องนอน
More fortunate than the young man who just died in these very bedclothes.โชคดีกว่าไอ้หนู \ ที่เพิ่งตายคนนี้ อยู่ได้ผ้าคลุมเตียงพวกนี้ \ จะต้องรีบเอาไปเผาอย่างด่วนเลย

bedclothes ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes

bedclothes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏布団[なつぶとん, natsubuton] (n) summer bedclothes
夜具[やぐ, yagu] (n) bedding; bedclothes; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedclothes
Back to top