ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beamed*, -beamed-

beamed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beamed (adj.) ซึ่งมีลำแสง See also: ซึ่งแผ่รังสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This stuff just flies through the air. It's just beamed out all over the place. You just have to grab it.ร่อนกันให้ว่อนเราเพียงแต่คว้าเอาไว้
There are still a few blind spots, though like how did we get beamed from the Kawachi cave to the North pole ?แต่ยังมีบ้างเรื่องที่ไม่เข้าใจ อย่างที่อยู่ๆจากถ้ำอินเดียนโบราณ เราไปโผล่ที่ขั้วโลกเหนือ ?
It was like aliens beamed down and switched out her brain.มันเหมือนเอเลี่ยนแผ่รังสีลงมา\ ปิดการทำงานสมองของแม่
He beamed me here so that I can observe his vengeance.เขาบีมผมมานี่เพื่อให้ผมได้เห็นการแก้แค้นของเขา
Otherwise we'll contact the Enterprise when we're ready to be beamed back.แล้วยังไงเราจะติดต่อยานเอ็นเตอร์ไพรส์ เมื่อเราพร้อมจะถูกบีมกลับ
I've never beamed three people from two targets onto one pad before.จะหาว่าคุย นี่ไม่เคยบีมทีเดียว 3 คน จาก 2 ที่เลยนะเนี่ย
So Rush can't be beamed out.ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรัชออกมาได้
The traditional approach to SETI is to scan the skies with the radio telescope in the hope of picking up a message from some alien civilization that's been deliberately beamed towards Earth.ศาสตราจารย์พอลเดวีส์ เป็นนักฟิสิกส์และ บริษัท ในเครือ เซที แต่เขาเป็นอะไรบางอย่าง ของคนนอกรีตภายในกลุ่ม
It's often said that the because our radio and television signals have beamed into space for 80 years now, aliens should have figured out that we're here and have sent us a message.ที่เหมาะสมในระยะทางที่นั่น และถ้าคุณถามว่า "ไกล แค่ไหนที่คุณจะต้องไป ที่จะได้รับไปที่ขอบ ของจักรวาลได้หรือไม่ "
Scotty beamed his guts into space!สก็อตตี้ปล่อยลำแสงไส้พุงของเขา เข้าไปในอวกาศ
We've encoded our stories in radio waves and beamed them into space.เราได้เข้ารหัสเรื่องราว ของเราในคลื่นวิทยุ และยิ้มให้พวกเขาเข้ามาในพื้นที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beamed
Back to top