ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bayou

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bayou*, -bayou-

bayou ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bayou (n.) สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ See also: ลำธาร Syn. swamp
English-Thai: HOPE Dictionary
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey. I spent days held captive in a freakin' alligator bayou because they think that I'm carrying some magical miracle baby.เฮ้ ฉันใช้เวลาหลายวันถูกจับอยู่ในที่ลุ่มน้ำจระเข้อะไรนั่น
This is like hydroplaning through the goddamn Bayou!ผมยังกับขับเรือทะลุแม่น้ำอย่างงั้นแหล่ะ
Born and raised in the Louisiana bayou.เกิดและโตในลำธารแถวหลุยส์เซียน่า
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร
In the Bayou, they call the werewolvesในBayou พวกเขาเรียกว่ามนุษย์หมาป่า

bayou ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses

bayou ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายู[n.] (bāyū) EN: bayou FR: bayou [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bayou
Back to top