ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

battering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *battering*, -battering-

battering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battering (n.) การทุบตีอย่างรุนแรง
battering ram (n.) ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
English-Thai: HOPE Dictionary
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A battering ram missed Marion's face about seven inches.{\cHFFFFFF}กระทุ้งพลาดของแมเรียน เผชิญประมาณเจ็ดนิ้ว
A penis is a thruster, a battering ram, if you will.ไอ้จ้อนคือ ผู้ผลักดัน เรียกว่าเป็นดุ้นน่ะ ถ้าอยากเรียก
Take it all. Battering rams, flares. Everything.แบกไปให้หมด ที่พังประตู พลุ ฯลฯ
Sir, who got the battering ram?บอส ใครจะถือที่พังประตู
I'd be like a medieval battering ram.ฉันอยากเป็นเหมือนแกะยุคกลางที่ทนแรงปะทะได้
Yeah, he's like a human battering ram, like, like,ใช่เขาเหมือนกับ มนุษย์แบตเตอรี่ คล้ายๆว่า เขามีหัวใจที่กล้าหาญพอ
My teammates can push my chair like a battering ram.ฉันให้เพื่อนร่วมทีมช่วยเข็นน่ะ เหมือนมีรถเข็นแบตเตอรี่
We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision.เรากำลังล้อมโจมตีเครื่องจักรกล ต่อสู้่กับพวกเครื่องยิงธนู เครื่องยิงก้อนไฟ พระองค์ย่อมตัดสินใจได้ยาก
Now there 's bigger ones battering me...ตอนนี้มีตัวนึงใหญ่โคตรกำลังเล่นงานฉัน...
Now, even though this programme has taken a terrible battering in the newspapers in recent weeks, we have made every effort we possibly can to make sure this series is unaffected.ถึงแม้ว่ารายการนี้ จะโดนโจมตี จากหนังสือพิมพ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำทุกอย่าง เท่าที่ทำได้
It's a battering ram into a much bigger subject.มันเป็นกระทุ้งในเรื่องใหญ่มาก

battering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, 攻城木] battering ram

battering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱打[らんだ, randa] (n,vs) hitting; battering
破城槌[はじょうつい, hajoutsui] (n) battering ram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า battering
Back to top