ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrette*, -barrette-

barrette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrette (n.) ที่หนีบผม
English-Thai: Nontri Dictionary
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We found her barrette in the car.เราพบกิ๊บติดผมของเธอในรถ
That barrette out of your hair, Miss Horan.เอากิ๊ฟติดผมของคุณออก คุณโฮเรนท์
Mom, my barrettes are not on the couch.แม่ ที่เก้าอี้ไม่เห็นมีเลย
I have a barrette. If you don't move your head, it might work.ฉันมีปิ่นปักผม หากคุณไม่ได้ย้ายหัวของคุณมันอาจจะทำงาน
But they found a hair in the teeth of the barrette.แต่พวกเขาพบเส้นผมติดอยู่ในกิ๊บ
Daddy, hold on to my barrette.พ่อคะ ติดกิ๊บให้หนูหน่อย
Oh, it's behind your barrette.มันอยู่หลังกิ๊บคุณน่ะ
And who gave Jackie Jacobs an Indian burn When she stole your barrette?แล้วใครกันที่เป็นคนแก้แค้นแจ็คกี้ จาค็อบตอนที่เขาขโมยกิ๊บเธอ

barrette ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレッタ;バレット[, baretta ; baretto] (n) barrette (fre
髪留め;髪どめ[かみどめ, kamidome] (n) barrette; hair clip; hair slide; hair band

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrette
Back to top