ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barney

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barney*, -barney-

barney ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barney (n.) เสียงทะเลาะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสียงโต้เถียงกัน
barney (sl.) การทะเลาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, that's my Barney limit.โอเค ฉันรับบาร์นนี่มากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว
That's where your Uncle Barney came in.นั่นทำให้ลุงบาร์นีย์ก็เข้ามามีส่วนร่วม
So Barney and I hit the town. Philadelphia, PA.บาร์นียกับพ่อเข้ามาในเมืองฟิลลาเดเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย
I had no idea how Barney redirected the cab without me knowing, but we got out,I had no idea how Barney redirected the cab without me knowing, but we got out,
I'm more in the barney rubble category.ผมน่าจะเป็นบาร์นนี่ รับเบิ้ลมากกว่า
Just as soon as you and Barney have the talk.หลังจากเธอกับบานนี่คุยกัน
Get down to business, see who's hungry. I know your real name's probably not Barney Rossไม่ต้องอ้อมค้อมมาก เข้าเรื่องกันเลย ดูสิว่าใครจะเจ๋งกว่ากัน เพราะชื่อจริงๆของนาย ก็อาจจะไม่ใช่บาร์นี่ย์ รอสส์
Big Barney Ross!พี่เบิ้ม บาร์นี่ย์ รอสส์
Barnes, troy? Barney miller? Who cares about getting things?บาร์นส คอมม่า ทรอย? ใครจะสนเรื่องได้ของขวัญกัน?
RUSH and JOHN: It's old man Barney Frank!นี่มัน ตาเฒ่าบาร์นี่ แฟรงค์!
YOU BARNEY ROSS?นาย บาร์นี่ย์ รอส ใช่ไหม
WHAT'S TAKING SO LONG, BARNEY ROSS? THIS SHOULD HAVE BEEN A WALK IN THE PARK FOR YOU GUYS.ทำไมนานจัง น่ี่ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barney
Back to top