ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barley*, -barley-

barley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barley (n.) ข้าวบาร์เลย์ See also: เมล็ดข้าวบาร์เลย์
barley wine (n.) เบียร์รสชาติแรงชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
barley(บาร์'ลีย์) n. ข้าวบาร์เลย์,ต้นข้าวบาร์เลย์
English-Thai: Nontri Dictionary
barley(n) ข้าวบาเลย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barleyข้าวบาร์เลย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวบาร์เลย์ (n.) barley
บาร์เลย์ (n.) barley Syn. ข้าวบาร์เลย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And addressed to boozy Barley Blair.และจ่าหน้าถึงเหล้าข้าวบาร์เลย์แบลร์
Come on, it's me, Barley Blair. I do jokes, I do bird noises, I drink.Come on, มันฉันข้าวบาร์เลย์แบลร์ ฉันทำเรื่องตลกที่ผมทำเสียงนกผมดื่ม
0800 hours. Barley and Wicklow are in Leningrad.0800 ชั่วโมง ข้าวบาร์เลย์และวิคโลว์อยู่ในเลนินกราด
And if she did tell Barley, why isn't Barley telling us?และถ้าเธอไม่บอกข้าวบาร์เลย์ทำไมจะไม่ได้ข้าวบาร์เลย์บอกเรา?
If the Sovs get the list, we might as well have published the notebooks, just as Barley promised Dante.ถ้า Sovs ได้รับรายชื่อที่เราอาจรวมทั้งได้รับการตีพิมพ์โน๊ตบุ๊ค, เช่นเดียวกับสัญญาข้าวบาร์เลย์ Dante
The Sovs are just waiting for Barley to give it to them.Sovs มีเพียงรอให้ข้าวบาร์เลย์ที่จะให้แก่พวกเขา
So, you ever bucked barley before?เคยขนข้าวบาร์เลย์มาก่อนมั้ย
I got a pair of punks on my team, they don't know a barley bag from a blue ball.ฉันมีวัยรุ่นอยู่ในทีมคู่หนึ่ง, มันไม่รู้ว่าอันไหนคือ กระสอบบาร์เลย์
Well, I ain't so smart or I wouldn't be bucking barley for my 50 bucks a month.ฉันไม่ฉลาดขนาดนั้น ไม่งั้นคงไม่ต้อง ขนข้าวเดือนละ 50 เหรียญหรอก
This is Harley Barley taking calls from fans of the new series Showtime.นี้ฮาร์เลย์ข้าวบาร์เลย์การโทรจากแฟน ๆ ของซีรีส์ใหม่โชว์
I'll settle for cold barley tea. Hold on a sec.*ฉันจะจัด ชาข้าวบาร์เลย์ให้แล้วกัน รอแป๊บนึง*
But barley grows well here.แต่ก็ใช้ปลูกข้าวบาร์เลย์ได้ดีนะ

barley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青稞[qīng kē, ㄑㄧㄥ ㄎㄜ, 青稞] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley
大麦[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, 大麦 / 大麥] barley
[móu, ㄇㄡˊ, 牟] barley; to moo; usurp
[móu, ㄇㄡˊ, 麰] barley
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
[mài, ㄇㄞˋ, 麦 / 麥] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-

barley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り麦[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley
割麦[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley
大麦[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P)
押し割り麦[おしわりむぎ, oshiwarimugi] (n) pressed barley
焦がし[こがし, kogashi] (n) flour made from parched rice or barley (can be mixed in hot water and drunk)
玄麦[げんばく, genbaku] (n) unpolished wheat or barley
精麦[せいばく, seibaku] (n,vs) polished barley or wheat
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar)
香煎[こうせん, kousen] (n) (1) (See 麦こがし) roasted barley flour; (2) parched flour with various ingredients added and drunk in hot water
麦畑[むぎばたけ, mugibatake] (n) wheat field; barley field; cornfield; (P)
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
押し麦;押麦;圧麦[おしむぎ, oshimugi] (n) rolled barley; rolled oats

barley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์เลย์[n.] (bālē) EN: barley FR: orge [f]
ข้าวบาร์เลย์[n. exp.] (khāo bālē) EN: barley FR: orge [m, f]

barley ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlgraupen {pl}pearl barley
Gerstenzucker {m}barley sugar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barley
Back to top