ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbershop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbershop*, -barbershop-

barbershop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbershop (n.) ร้านทำผม
English-Thai: HOPE Dictionary
barbershopn. ร้านตัดผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why not rent his barbershop for him?ทำไมไม่ให้ผมเช่าร้านตัดผมล่ะ
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า
This barbershop was being used by Salvatore and his crew as a front for a numbers game they were running out of this back room.ร้านตัดผมนี้ถูกใช้เป็นที่บังหน้า ให้กับซัลวาทอเรและลูกน้องของเขา สำหรับซื้อขายหวยเถื่อน จากห้องทางด้านหลัง
No, this is the barbershop copy here.ไม่ นี่เป็นอีกฉบับหนึ่งของร้านตัดผม
That's right. / Yeah, well, a man was seen wearing a jacket like this in Salvatore lucarelli's barbershop just before the murders.- ใช่ - อ้อ มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นคนร้ายใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ ในร้านตัดผมของซัลวาทอเร ลูคาเรลลี่ ก่อนเกิดการฆาตกรรม
My sleeve... why did you tell Salvatore that you thought the Tongs were behind the barbershop massacre?ทำไมคุณไม่ไปบอกซัลวาทอเร ว่าคุณเขอเหตุการณ์อะไรบ้าง แก๊งเดอะต๋ง อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ในร้านตัดผม
It was taken in front of the barbershop the day before the massacre.มันถูกถ่ายไว้ด้านหน้าของร้านตัดผม ในวันก่อนที่จะมีการสังหารหมู่
But you had no idea that the barbershop was a front for the mob.แต่คุณไม่รู้เลยว่าร้านตัดผมนั่น เป็นที่ใช้บังหน้าของแก๊งมาเฟีย
You see the barbershop over there?คุณเห็นร้านตัดผมนั่นไหม?
FYI, part of your responsibilities as roommate pro tem will be to drive me to and from work, the comic book store, the barbershop and the park for one hour every other Sunday for fresh air.รู้ไว้ด้วย ความรับผิดชอบของนาย ในฐานะรูมเมท คือขับไปรับ-ส่งฉัน จากที่ทำงาน ร้านหนังสือการตูน ร้านตัดผมและสวนสาธารณะ
Said they were gonna burn down his barbershop if he didn't come.บอกว่าพวกมันจะเผาร้านตัดผมของเขาซะ ถ้าเขาไม่มา

barbershop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
床屋談義[とこやだんぎ, tokoyadangi] (n) barbershop talk
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
理髪店[りはつてん, rihatsuten] (n) barbershop
髪床[かみどこ, kamidoko] (n) barber; barbershop
髪結い床[かみゆいどこ, kamiyuidoko] (n) Edo-era barbershop
床屋[とこや, tokoya] (n) barbershop; barber; (P)
理髪室[りはつしつ, rihatsushitsu] (n) barbershop; hairdresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbershop
Back to top