ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bankroll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bankroll*, -bankroll-

bankroll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bankroll (vt.) เตรียมเงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll (n.) เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll (n.) ม้วนธนบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You bankroll me, back me with muscle, and then you yank it out from under me?นายเสนอแหล่งเงินทุนให้ฉัน ให้ฉันหากองกำลัง แล้วจากนั้นนายก็เขียฉันทิ้ง อย่างนั้นใช่ไหม
Someone to bankroll your redemption.คนที่ช่วยอุดหนุนการชดใช้ของคุณ
Monty might have had the hookup to the supplier, and Romano the client base, but neither of them had the money to bankroll it.มอนตี้อาจจะติดต่อกับผู้จัดหายา และโรมาโนเป็นผู้ส่งให้ลูกค้า แต่ทั้งสองคนก็ไม่มีเงินทุน
Listen, they don't bankroll prototypes. Even for your pretty blue eyes.เชื่อผมเถอะ เขาไม่ลงทุนกับเครื่องต้นแบบหรอก แม้ว่าตาสวยของคุณจะมีสีฟ้า
That is a lot of your bankroll in play.นั่นเป็นจำนวนมาก แบ๊งค์ของคุณในการเล่น.
You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety.You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety.
Zetas bankrolled my first restaurant.ซึทาสเตรียมเงินทุน ให้ร้านอาหารแห่งแรกของผม
He bankrolled ribera's political career.เขาใช้เงิน ซื้อตัวและอาชีพทางการเมืองของริเบร่า
Martin/Charles is done bankrolling your stay.มาร์ติน/ชาร์ลส์ จ่ายให้แล้ว
Someone must be bankrolling her now.ต้องมีคนสนับสนุนเธออยู่แน่ๆ
This is the second time the DEA has confiscated his bankroll.นี่มันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่พวกป.ป.ส ยึดทรัพย์สินของเขา
What about bankrolling gangs of vigilantes willing to stake mainstreamers on sight?แล้วพวกกลุ่มเงินทุนสนับสนุนศาลเตี้ยล่ะ? จะประหารพวกกระแสหลักที่เจอน่ะหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bankroll
Back to top