ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banking*, -banking-

banking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banking (n.) การธนาคาร
English-Thai: HOPE Dictionary
banking accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การธนาคาร (n.) banking
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้
It's just that the Luthors have been banking here for 12 years.แค่ลูเธอร์ไม่เคยมาที่นี่ 12 ปีแล้ว
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี
Online banking is where the business is heading.ธนาคารออนไลน์อยู่ที่ไหน ธุรกิจก็อยู่ที่นั่น
Like I'm banking on my future with a giant, muscley child.เหมือนฉันฝากอนาคต ไว้กับนักกล้ามไร้วุฒิภาวะ
So someone in Cyber Unit is checking for irregularities in agents' banking records?งั้นก็มีจนท.คนใดคนนึงในแผนกไซเบอร์ได้ทำสิ่งผิดพลาดอันส่งผลกับฝ่ายงานด้านบัญชีสินะ.
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย
I was sent on a special mission. The senate was told the banking clanข้าถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจพิเศษ วุฒิสภาได้ข่าวว่าสมาพันธ์ธนาคาร
They know our playbook, they are banking on us doing what we always do.มันรู้กลยุทธเรา มันกะเราให้เราตกหลุม สั่งลุยเหมือนเคย
No, I simply cannot get into my banking files.ไม่ ฉันแค่เข้าบัญชีธนาคารไม่ได้
You know this guy's online banking password?นายรู้รหัสผ่านของเขาเหรอ
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย

banking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, 金融] banking; finance; financial
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, 银行业 / 銀行業] banking
银行业务[yín háng yè wù, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ˋ, 银行业务 / 銀行業務] banking
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
投资银行[tóu zī yín háng, ㄊㄡˊ ㄗ ˊ ㄏㄤˊ, 投资银行 / 投資銀行] investment banking
商人银行[shāng rén yín háng, ㄕㄤ ㄖㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, 商人银行 / 商人銀行] merchant banking
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, 交易日] working day (in banking, share trading)

banking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットバンキング[, inta-nettobankingu] (n) {comp} Internet banking
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking
エレクトロニックバンキング[, erekutoronikkubankingu] (n) {comp} electronic banking
エレクトロバンキング[, erekutorobankingu] (n) (abbr) electronic banking
オンラインバンキング[, onrainbankingu] (n) {comp} online banking
オンラインバンキングシステム[, onrainbankingushisutemu] (n) {comp} online banking system
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities
コーポレートバンキング[, ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking
バンキング[, bankingu] (n) banking
ノンバンク[, nonbanku] (n) nonbank banking; (P)
リテールバンキング[, rite-rubankingu] (n) small-scale finance (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking

banking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē-Thī-Ē) EN: banking card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
การธนาคาร[n.] (kān thanākh) EN: banking FR:
กิจการวิเทศธนกิจ[n. exp.] (kitjakān wi) EN: international banking facility (IBF) FR:
สาขาธนาคาร[n. exp.] (sākhā thanā) EN: branch ; banking center FR: agence bancaire [f]
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (thanākhān i) EN: electronic banking FR:
ธนาคารออนไลน์[n. exp.] (thanākhān ø) EN: online banking FR:
ธนกิจ[n.] (thanakit) EN: banking FR:
ธุรกิจธนาคาร[n. exp.] (thurakit th) EN: banking ; banking business FR:
เวลาเปิด[n. exp.] (wēlā poēt) EN: opening hours ; business hours ; opening time ; banking hours ; office hours ; working hours FR: heures d'ouverture [fpl] ; heures de bureau [fpl]

banking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banking
Back to top