ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ballsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ballsy*, -ballsy-

ballsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballsy (adj.) ใจกล้า (คำสแลง) See also: ก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was a ballsy move, you challenging Zeus like that.บ้าไปแล้ว ไปท้า ซุส แบบนั้น
You are one honest and ballsy chick.เธอนี่ตรงไปตรงมา และน่าทึ่งจริงๆ
Inari is a ballsy bitch and shit will definitely get real.ไอนาริมันโรคจิตและ มันต้องมีเรื่องแน่ๆ
You covered our asses out there, man. Some ballsy shots.คุณครอบคลุมของเราลาออกมีชายคนหนึ่ง บางภาพที่ก้าวร้าว
It was incredibly ballsy from Dendi to do that on the verge of winning the million dollars for your team.นั่นเป็นอะไรที่กล้าหาญมากๆสำหรับ Dendi ที่จะทำอย่างนั้น บนปากทางแห่งชัยชนะเงินล้าน สำหรับทีมของคุณ
Ballsy women. d I love the way you talk d d I love the way you smile, the way you walk d d I love the way... dผู้หญิงใจกล้า I love the way you talk
Mr Sanderson, that was pretty ballsy. You'd make a hell of an agent.กล้าหาญดีจริง คุณเป็นสายลับได้เลยละ
I like it. It's ballsy.ผมชอบน่ะ มันดูใจกล้าหน้าด้านดี
So much for our "ballsy" opening.เป็นการเปิดเกมด้วยความ ใจกล้าหน้าด้านเอามากๆ
And Ciara's smart and funny and she's ballsy.เคียร่าทั้งฉลาด ตลกและกล้า
Killing him during the gala, that's pretty ballsy.ฆ่าเค้าระหว่างงานกาล่าเหรอ มีรสนิยมมากเลยนะ
I think what they did was pretty ballsy.ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำ ค่อนข้างใจกล้ามาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ballsy
Back to top