ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balloon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balloon*, -balloon-

balloon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balloon (n.) ลูกโป่ง
balloon (n.) ลูกบอลลูน See also: บอลลูนใช้เดินทาง Syn. aerostat, hot-air balloon
balloon (vi.) โป่งออก See also: ทำให้โป่งออก
ballooning (n.) การเล่นบอลลูน (กีฬา)
balloonist (n.) ผู้ที่คอยควบคุมบอลลูน Syn. aeronaut
English-Thai: HOPE Dictionary
balloon(บะลูน') {ballooned,ballooning,balloons} n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน,โป่งออก,เพิ่มทวี', Syn. expand ###A. deflate
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
balloon(n) เรือเหาะ,บัลลูน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balloonคล้ายเลนส์นูน,บอลลูน,ลูกโป่ง [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอลลูน (n.) balloon See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft
โคมลอย (n.) balloon See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft Syn. บอลลูน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there they are, these big balloon people... because I found them two weeks after they'd been under the bed.ตัวบวมอลึ่งฉึ่งเน่าเฟะ เพราะผมพบศพหลังจากตายมา 2 อาทิตย์
My heart fills up like a balloon that's about to burst.หัวใจอิ่มเอิบเหมือนลูกโป่งที่มีลมเต็ม
Please, Miss La Roche, the balloon cannot support all this weight!บอลลูนรับน้ำหนักขนาดนี้ไม่ไหว
No balloon animals. I can make a great duck.โอ้ นั่นมันลูกโป่งรูปสัตว์นะ ผมทำเป็ดเหมือนมากเลย
Hey, remember the bitch he gave the dog balloon to?เฮ้! เอ็งน่ะ เห็นทีต้องทำลูกโป่งหมา ให้เขาแล้วล่ะ?
What am I, a retarded boy holding a balloon over here?มีตำรวจ 3 นายบนเครื่องบินนี้
Then one day he got hit in the face with a water balloon full of urine.- จริงเหรอ - ใช่ หยามกันเหรอ
I saw where your balloon went. Come on. Let's go get it.ฉันเห็นลูกโป่งเธอแล้วล่ะ ไปเก็บกันเถอะ
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน
We'll do a couple questions with the balloon pilot about how often couples get it on in-flight, and then we're out.ต้องถามคำถามกับ คนคุมบอลลูน.. ...ว่าบ่อยไหมที่มีคู่รัก ขึ้นไปบนบอลลูน
At least, I am sure. I mean, I traveled the world in a balloon ...ผมหมายถึง ผมเดินทางทั่วโลกด้วยบอลลูน
Now, remember, if the balloon pops, the noise makes the angels cry.จำไว้ว่า ถ้าลูกโป่งแตก จะทำให้เทวดาร้องไห้

balloon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气球[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 气球 / 氣球] balloon

balloon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon
ゴム風船[ゴムふうせん, gomu fuusen] (n) rubber balloon
パイロットバルーン[, pairottobaru-n] (n) pilot balloon
バルーンカテーテル[, baru-nkate-teru] (n) balloon catheter
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean)
バルーンヘルプ[, baru-nherupu] (n) {comp} balloon help
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna)
バロンデッセ[, barondesse] (n) trial balloon (fre
秋の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower)
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon
軽気球[けいききゅう, keikikyuu] (n) dirigible balloon
阻塞気球[そさいききゅう, sosaikikyuu] (n) barrage balloon
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon
バルーン[, baru-n] (n) balloon; (P)
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
吹き出し[ふきだし, fukidashi] (n) (1) blowoff; blowing; venting; (2) speech balloons (in a comic strip); speech bubble; (3) blowing (of a seasonal or climatic wind)
気球[ききゅう, kikyuu] (n) balloon; blimp; (P)
針千本[はりせんぼん;ハリセンボン, harisenbon ; harisenbon] (n) porcupinefish; balloonfish

balloon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัลลูน[n.] (banlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāo) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower FR:
บอลลูน[n.] (bǿnlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
บอลลูนอากาศร้อน[n. exp.] (bǿnlūn ākāt) EN: hot air balloon FR: ballon à air chaud [m]
อึ่งปากขวด[n. exp.] (eung pāk kh) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งเพ้า[n. exp.] (eung phao) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
โคกกระออม[n.] (khōkkra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft FR: ballon [m]
กระออม[n.] (kra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
ลูกบัลลูน[n.] (lūkbanlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
ลูกบัลลูนนำ[n. exp.] (lūkbanlūn n) EN: pilot balloon FR: ballon-sonde [m]
ลูกบอลลูน[n.] (lūkbǿnlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
ลูกโป่ง[n.] (lūkpōng) EN: balloon ; toy balloon FR: ballon d'enfant [m] ; ballon (de baudruche) [m]
ไม่ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (mai prasop ) EN: fail ; go down like a lead balloon FR: ne pas rencontrer le succès
โพยมยาน[n.] (phāyomyān) EN: airship ; balloon ; lighter-than-air FR:
ที่ตีไข่[n.] (thī tī khai) EN: beater ; egg beater ; whisk ; balloon whisk FR: fouet [m] ; fouet mécanique [m]

balloon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fesselballon {m}captive balloon
Superballonreifen {m}super balloon tyre; super cushion tyre
Versuchsballon {m} [meteo.]sounding balloon
Ballonfahrt {f}balloon ride
Ballonreifen {m}balloon tyre
Blase {f} (Sprech-)balloon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balloon
Back to top