ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badminton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badminton*, -badminton-

badminton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badminton (n.) กีฬาแบดมินตัน See also: การเล่นแบดมินตัน
English-Thai: HOPE Dictionary
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบดมินตัน (n.) badminton
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand.
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ
And because of a badminton racket.และเพราะแรคเก็ตแบดมินตัน
We better bring the badminton girls tomorrow.สาวแบทมินตันคนนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น
Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.นั่นแหละสิ่งที่ฉันกำลังหาอยู่
Well... it's not the balls-to-the-wall action of badminton or cricket, but hey... what is?ไม่ใช่แบบตีใส่ผนังนะ แบบคล้ายๆแบตมินตันหรือคริคเก็ท แต่.. อะไรเหรอ
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,สาวๆจากลูลูเลมอน วิทยาการของฉัน คู่เล่นแบทมินตันของฉัน , นักวางแผนทางการเงินของฉัน
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์
Hate Father. Did you promise to play badminton?ผมเกลียดพ่อ ไหนสัญญาว่าจะเล่นแบดมินตัน
Who doesn't love badminton?ใครบ้างจะไม่รักแบตมินตัน?

badminton ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, 羽毛球] shuttlecock; badminton

badminton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship)
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club
羽子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket)
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P)
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock

badminton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบด[n. (abv)] (baet) EN: badminton FR: badminton [m]
แบดมินตัน = แบ็ดมินตั้น[n.] (baētmintan ) EN: badminton FR: badminton [m]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket FR: raquette de badminton [f]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phū lēn baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
แร็กเกตแบดมินตัน[n. exp.] (raekkēt baē) EN: FR: raquette de badminton [f]
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo ba) EN: badminton shoes FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētm) EN: badminton court FR: terrain de badminton [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badminton
Back to top