ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winchester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winchester*, -winchester-

winchester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Winchester (n.) เมืองวินเชสเตอร์ในแฮมเชียร์ อยู่ทางใต้ของประเทศอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Winchester diskจานวินเชสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the Winchester is just over that fence, all right?เธ„เธธเธ“เธเน‡เน€เธ›เน‡เธ™ "เธ„เธธเธ“เธ”เธนเน€เธŸเธฃเธ™เธ—เธตเนˆเน€เธ„เธฒเธฃเธž" เน„เธ”เน‰เน€เธฅเธข
I'm sorry to bother you, but... do you own a .270 caliber Winchester M70 rifle?ขอโทษที่มารบกวนครับ แต่... คุณเป็นเจ้าของปืนไรเฟิล .270 คาลิเบอร์ วินเชสเตอร์ M70
Cops are blaming this dean winchester guyตำรวจกล่าวหา ดีน วินเชสเตอร์ ว่า
Sam Winchester was there,แซม วินเชสเตอร์ อยู่ที่นั่น
Sam Winchester checks out.แซม วินเชสเตอร์ ออกตรวจ
Sam Winchester must die.แซม วินเชสเตอร์ต้องตาย
So, you've got no hard evidence on this Winchester guy?งั้นนายก็ไม่มีหลักฐาน เรื่องหนุ่มวินเชสเตอร์นี่หรอ?
Sam Winchester is more than a monster.แซม วินเชสเตอร์ เป็นมากกว่าปีศาจ
Sam Winchester must die.แซม วินเชสเตอร์ ต้อง.. ตาย..
My name is Laurie Strode, and I'm at 1987 Winchester Drive.ฉันชื่อลอรี่ สโตรด อยู่เลขที่ 1987 ถนนวินเชสเตอร์
We have a 911 call, 1987 Winchester Drive.เรามีสายจาก 911 เลขที่ 1987 ถนนวินเชสเตอร์
It says, "Dean Winchester gives us anna by midnight, or..."บอกว่า "ดีน วินเชสเตอร์ จะให้ตัวแอนนากับเรา ตอนเที่ยงคืน ไม่อย่างนั้น..."

winchester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winchester
Back to top