ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

halloween

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *halloween*, -halloween-

halloween ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Halloween (n.) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, there are those who say that on Halloween night... a black cat still guards the old Sanderson house, warning off any who might make the witches... come back to life!ตอนนี้, มีคำล่ำลือว่า ในคืนฮาโลวีน... แมวดำยังคงเฝ้า อยู่ที่บ้านของพี่น้องแซนเดอร์สัน ระวังใครก็ตาม ที่ทำให้แม่มด...
But everyone here knows that Halloween was invented by the candy companies.แต่ทุกคนอาจจะได้ยินได้รู้มาว่าวันฮาโลวีน เป็นการกุเรื่องขึ้นของบริษัทลูกกวาด.
It just so happens that Halloween is based... on the ancient feast called All Hallows Eve.มันก็แค่เป็นเหตุการณ์ โดยพื้นฐานฮาโลวีนแล้ว... .. จะเป็นงานเลี้ยงฉลองที่เก่าแก่ ที่เรียกว่า ฮาโลว์อีฟ
Just all this Halloween stuff.ก็แค่เกี่ยวกับฮาโลวีนเท่านั้น.
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."
The black flame candle only brought them back for this one Halloween night.เทียนนั่นจะพาพวกมันกลับมาได้แค่คืนฮาโลวีนนี้เท่านั้น.
This is Halloween This is Halloweenนี่คือฮัลโลวีน ฮัลโลวีน
This is Halloween Everybody make a sceneนี่คือฮัลโลวีน ทุกคนจะทำแบบนี้
This is Halloween This is Halloweenนี่คือฮัลโลวีน / นี่คือฮัลโลวีน
Halloween, Halloween Halloween, Halloweenฮัลโลวีน ฮัลโลวีน/ ฮัลโลวีน ฮัลโลวีน
This is Halloween - Red and black - And slimy greenนี่คือฮัลโลวีน / ของเหลวสีแดง สีดำ สีเขียว
Halloween, Halloween Halloween, Halloweenฮัลโลวีน ฮัลโลวีน / ฮัลโลวีน ฮัลโลวีน

halloween ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[, haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P)

halloween ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคกลัววันฮัลโลวีน[n. exp.] (rōk klūa wa) EN: Samhainophobia ; Halloween fear ; Halloween phobia FR:
เทศกาลฮัลโลวีน[n. exp.] (thētsakān H) EN: Halloween FR: fête d' Halloween [f]
วันฮาโลวีน ; วันฮัลโลวีน[n. prop.] (Wan Hālōwīn) EN: Halloween FR:

halloween ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า halloween
Back to top