ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

babylon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *babylon*, -babylon-

babylon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Babylon (n.) เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
Babylonia (n.) อาณาจักรแบบิโลเนีย
English-Thai: HOPE Dictionary
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นหลิว (n.) Salix babylonica Linn (Salicaceae)
หลิว (n.) Salix babylonica Linn (Salicaceae) Syn. ต้นหลิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots."Oh Babylon the great, oh Babylon the great, มารดาของหญิงอนาถทั้งหลาย
Where are the Babylon candles?หมวกลัดฟ้าบาบิโลนอยู่ไหน?
You'd have us hunting for a Babylon candle while some other witch finds our star.น้องรักถ้าเรามัวหาเทียนบิบิโลน ปล่อยให้แม่มดคนอื่นคว้าดาวเราไป...
What are the chances of getting a Babylon candle?ถ้างั้นเทียนลัดฟ้าบาบิโลน มีมั้ย
He was just saying we should use the lightning to get you a Babylon candle.ไม่ ไม่มีอะไร เขา เขาแค่บอก ให่เราใช้สายฟ้า เพื่อแลกกับ เที่ยนบาบีลอน
When their children and grandchildren were grown, it was time to light the Babylon candle.เมื่อลูกและหลานของพวกเขาโตขึ้น นั่นก็ถึงเวลาที่จะจุดเทียนบาบิโลน
And what does babylon do?แล้ว บาบิโลน นี้มันทำอะไรครับ
You know Babylon is a kind of a pig.คุณรู้ไหม บาบิโลน นี้คล้ายหมู
Ask the babylon ai, ask john Henry.ถามสมองกลบาบิโลน ถาม จอร์น เฮอรี่
I thought we could spend the day watching the final season of Babylon 5 with director commentary.ฉันว่าวันนี้เราจะดูเรื่อง Babylon 5 ภาคสุดท้ายกัน พร้อมความเห็นของผู้กำกับ
You hate Babylon 5.แต่นายเกลียดe Babylon 5
Ooh, it's time for Babylon 5!ได้เวลาดูบาบีลอน ไฟว์แล้ว

babylon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古巴比伦[gǔ bā bǐ lún, ㄍㄨˇ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, 古巴比伦 / 古巴比倫] ancient Babylon
巴比伦[Bā bǐ lún, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, 巴比伦 / 巴比倫] Babylon
十二时辰[shí èr shí chen, ㄕˊ ㄦˋ ㄕˊ ㄔㄣ˙, 十二时辰 / 十二時辰] twelve divisions of the day of early Chinese and Babylonian time-keeping and astronomy

babylon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン[, babiron] (n) {comp} Babylon
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell)
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell)
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC)
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon

babylon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาบิโลน[n. prop.] (Bābīlōn) EN: Babylon FR: Babylone
หอยหวาน[n. exp.] (høi wān) EN: spotted babylon FR:
บาบิโลเนีย[n. prop.] (Bābīlōnīa ) EN: Babylonia FR:
หลิว[n.] (liū = liu) EN: Salix babylonica FR: Salix babylonica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า babylon
Back to top