ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wrongfully-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wrongfully, *wrongfully*,

-wrongfully- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ
He was wrongfully detained.เขาถูกกักตัวแบบเข้าใจผิด
And that's why I plan to redouble my efforts to help the wrongfully accused by donating not only my finances but my time to the Liberty Project...นั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมวางแผน เพิ่มความพยายามอีกเป็นสองเท่า เพื่อช่วยผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ โดยการบริจาค ไม่เพียงแต่การเงินของผม ถึงเวลาของผมแล้ว สำหรับโครงการเสรีภาพ..
Threaten me with what you wrongfully perceive to be my weaknesses?ข่มขู่ฉัน ด้วยความผิดของเธอ \ มาเป็นจุดอ่อนของฉันได้ยังไง?
They may be trying to avenge his death, or they might be convinced that he was wrongfully accused.พวกนั้นอาจพยายามล้างแค้นให้การตายของเขา หรืออาจจะปักใจเชื่อว่าเขาถูกใส่ร้าย
The Winchesters have freed an innocent from Hell, to which you are wrongfully trying to return it.วินเชสเตอร์ปลดปล่อยวิญญาณบริสุทธิ์จากนรก ซึ่งเจ้า กำลังพยายามนำวิญญาณนั้นกลับ โดยมิชอบ
To add insult to this terrible injury, my client was arrested and wrongfully charged with murder.เพื่อเพิ่มความดูถูกให้แก่ ความเจ็บปวดอันร้ายแรงนี้ ลูกความผมถูกจับกุม ด้วยข้อหาฆาตกรรมทั้งที่ไม่ความผิด
He's been wrongfully arrested for crimes he did not commit.เขาถูกจับผิดตัว ในข้อหาที่เขาไม่ได้ทำ
By the accused, Tyrion Lannister, after he had me wrongfully imprisoned.ผู้ถูกกล่าวหา ทีเรียน แลนนิสเตอร์ หลังจากเขาสั่งขังข้า ทั้งๆที่ไม่ผิด

-wrongfully- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยทุจริต[adv.] (dōi thutjar) EN: wrongfully ; dishonestly FR:
กินเล็กกินน้อย[v.] (kinlekkinnø) EN: be slightly dishonest ; take small amounts of money wrongfully FR:
กล่าวโทษอย่างผิด ๆ = กล่าวโทษอย่างผิดๆ[v. exp.] (klāothōt yā) EN: accuse wrongly ; accuse wrongfully FR:
สวมรอย[v.] (suamrøi) EN: take one' s place wrongfully ; take someone's place ; act as an imposter ; pretend to be someone else FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wrongfully-
Back to top