ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-world-weary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น world-weary, *world-weary*,

-world-weary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't this the point where the world-weary barkeep absentmindedly wipes down the bar and coaxes the woes out of the troubled patron?นี่ไม่ใช่วิธีที่บาเทนเดอร์เบื่อโลก เช็ดผ้าทำความสะอาดบาร์ ใช้ปลอบใจลูกค้าประจำที่กำลังมีปัญหาหรอกใช่ไหม

-world-weary- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -world-weary-
Back to top