ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wail-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wail, *wail*,

-wail- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was about to rush in and help her when I saw Katherine pick up this candlestick and just wail on him.ผมเกือบจะเข้าไปข้างในช่วยเธอ ผมเห็นแคทเธอรีนหยิบเชิงเทียน แล้วฟาดไปที่เขา
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ
And y'all just trot me out at the end of every number so I can wail on the last note.เขาเป็นสปาย หนูแน่ใจ
Shit! POLICE SIRENS WAIL You OK?แม่งเอ้ย คุณโอเคนะครับ
Didn't I wail like the ugliest baby in the world?ฉันร้องไห้คร่ำครวญ เหมือนเด็กที่น่าเกลียดที่สุดในโลกใช่ไหม?
♪ You gotta jump, jive and then you wail#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834;
♪ You gotta jump, jive and then you wail ♪ All right.#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834; เอาละ
♪ And then you wail#9834; And then you wail #9834;
Let's clean this up. ♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can swing, you can flail ♪ทำให้ถูกต้องซะ คุณเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี \ เสียด้วยนะ, ชอว์ มีผู้หญิงเป็นลมที่ถนน
Hey, uh, little help here? ♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can blow what's left of my right mind ♪เฮ้,อ้า, ขอความช่วยเหลือตรงนี้หนอย หล่อนอาจจะฮอต
♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can blow what's left of my right mind ♪ ♪ you can swing, you can flail ♪แค่ในตอนที่คุณเปลี่ยนใจผม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหล่อนสร้างความประทับใจมากแค่ไหน

-wail- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭天抹泪[kū tiān mǒ lèi, ㄎㄨ ㄊㄧㄢ ㄇㄛˇ ㄌㄟˋ, 哭天抹泪 / 哭天抹淚] to wail and whine; piteous weeping

-wail- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โหยหวน[v.] (hōihūan) EN: groan ; moan for ; lament ; wail FR:
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
ครวญคร่ำ[v. exp.] (khrūan khra) EN: weep and wail incessantly ; cry over FR:
แง[onomat.] (ngaē) EN: wail ; [sound of a child crying] FR: vagissement [m] ; cri du nouveau-né [m]
แง ๆ[onomat.] (ngaē-ngaē) EN: wail ; [sound of a child crying] FR: vagissement [m] ; cri du nouveau-né [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail FR:
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
ร้องไห้จ้า[v. exp.] (rønghai jā) EN: cry loudly ; wail FR:
ร้องไห้คร่ำครวญ[v. exp.] (rønghai khr) EN: wail FR: se lamenter
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euksa-eū) EN: sob ; weep ; wail ; mourn FR: larmoyer ; sangloter
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
วิลาป[v.] (wilāp) EN: wail FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wail-
Back to top