ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unusually-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unusually, *unusually*,

-unusually- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father told me that this girl is unusually beautiful,... for a human in this village, and her blood is extremely tasty and mild.พ่อของข้าบอกว่า นังเด็กนั่น งามอย่างไร้ที่ติ เกินกว่าใครในหมู่บ้าน และโลหิตก็แสนโอชา
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่...
Well, it's an unusually high payout for a simple life-insurance policy.นี่เป็นเงินก้อนใหญ่ผิดปกติ สำหรับประกันชีวิตทั่วไป
The injury Prince Dae-So sustained is unusually severe, why is that so?อาการบาดเจ็บขององค์ชายร้ายแรงอย่างไม่ธรรมดา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
The body is unusually well-preserved because it was buried in clay.ศพยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะมันถูกฝังในดินเหนียว
He has unusually long arms and an alarmingly small neck.เขามีแขนที่ยาวแต่คอเล็กไปหน่อย
You remember anyone being unusually angry over what those vampires did to your bar?จำได้ไหมว่าใครดูโกรธจนผิดปกติ ตอนที่แวมไพร์มาที่บาร์?
You may find yourself unusually fatigued, not much energy.คุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยผิดปกติไปNเรี่ยวแรงไม่ค่อยมี
The Separatists are being unusually tidy.พวกแบ่งแยกปิดเรื่องนี้เงียบเชียบ
The ATP concentrations are unusually low.ความเข้มข้นของ ATP ต่ำอย่างผิดปกติ
...so anyway, to make a long story short, turns out I have an unusually firm cervix.งั้นสรุปสั้นๆก็คือปรากฎว่า ฉันมีปากมดลูกที่แข็งแรงผิดปกติ
It is unusually large, but i must try.มันคงจะตัวใหญ่กว่าปกติมาก แต่ฉันจะลองดู

-unusually- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)

-unusually- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth

-unusually- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually FR:

-unusually- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
preisgünstig {adj}available at unusually low price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unusually-
Back to top