ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unbelievable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unbelievable, *unbelievable*,

-unbelievable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what else? He's unbelievable in bed!แล้วรู้อะไรมั้ย เขาน่าทึ่งมากเรื่องบนเตียง
I suggested a rather unbelievable possibility.มันคือความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่อ
But it's true. The unbelievable is happening.แต่มันเป็นเรื่องจริง เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กำลังเกิดขึ้น
I've done unbelievable things... in the name of a faith that was never my own.หลายอย่างเหลือเชื่อว่าข้าจะทำ
Could it be, that Domyouji-kun is an unbelievable obocchama-kun?ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คนพวกนั้นจะปล่อยให้คนอย่างฉันรอ
What unbelievable bad luck.อะไรมันจะโชคร้ายอย่างนี้
But an unbelievable hunter at night.แต่มันจะทำได้ดีกว่าในตอนกลางคืน
Uncle's words are more unbelievable than yours.คำพูดของลุงนะเหรอ เชื่อได้น้อยกว่าพี่ซะอีก
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
Because for some unbelievable reason, your father likes it.มันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อเลย พ่อของลูกชอบมัน
And he's never found it remotely unbelievable that a guy like me could be dating,um...และเขาก็ไม่เคยสงสัยเลยที่คนอย่างผมจะเดทกับเอ่อ
That guy was a treasure trove of unbelievable things.หมอนั่นมีคุณค่าของสิ่งที่เหลือเชื่อ

-unbelievable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent)
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable
アンビリーバボー[, anbiri-babo-] (adj-f) unbelievable
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness

-unbelievable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินจริง[adj.] (koēn jing) EN: unbelievable FR: incroyable
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unbelievable-
Back to top