ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tyrant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tyrant, *tyrant*,

-tyrant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน.
"that even a tyrant state like the U.S..."อเมริกาก็เป็นเผด็การเหมือนกัน
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา
They want a tyrant who will police their behavior and chart their movement on the social ladder.พวกเขาต้องการคนที่มาเป็นตำรวจแล้วควบคุมเรางั้นเหรอ และก็ทำทำเนียบไว้บนผนัง
You know what a tyrant she can be.ลูกก็รู้ว่าเธอดื้อด้านขนาดไหน
Does the old tyrant always talk to you like that?ตกลง คุณคิดว่าคุณซูโบ ฆ่าสารวัตรกรีนงั้นเหรอครับ
The tyrant took your progeny, the blonde took our salvation.ทรราชย์ได้จับตัวทายาทของเจ้าไปแล้ว ผู้ที่มีผมบลอนด์จะช่วยให้พวกเราพ้นภัย

-tyrant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy

-tyrant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僭主[せんしゅ, senshu] (n) usurper; tyrant
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant

-tyrant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thø) EN: overthrow a tyrant FR: renverser un tyran
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss FR:
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]

-tyrant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant
Stelzentyrann {m} [ornith.]Cattle Tyrant
Schmalschwingentyrann {m} [ornith.]Cinereous Tyrant
Graunackentyrann {m} [ornith.]Cinereous Ground Tyrant
Schwarzkappen-Zwergtyrann {m} [ornith.]Black-cpped Pygmy Tyrant
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Fahltyrann {m} [ornith.]Drab Water Tyrant
Ohrfleck-Zwergtyrann {m} [ornith.]Eared Pygmy Tyrant
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant
Helmtyrann {m} [ornith.]Helmeted Pygmy Tyrant
Isabellwangentyrann {m} [ornith.]Pale-eyed Pygmy Tyrant
Kerbschwanztyrann {m} [ornith.]Shear-tailed Tyrant
Wassertyrann {m} [ornith.]Masked Water Tyrant
Elstertyrann {m} [ornith.]Pied Water Tyrant
Punatyrann {m} [ornith.]Puna Ground Tyrant
Ribeirotyrann {m} [ornith.]Brown-breasted Pygmy Tyrant
Orinokotyrann {m} [ornith.]Riverside Tyrant
Weißaugen-Borstentyrann {m} [ornith.]Southern Bristle Tyrant
Brillentyrann {m} [ornith.]Spectacled Tyrant
Weißflügel-Borstentyrann {m} [ornith.]Spectacled Bristle Tyrant
Meisentachuri {m} [ornith.]Tufted Tit Tyrant
Braunbrust-Spateltyrann {m} [ornith.]Buff-throated Tody Tyrant
Ohrstreif-Borstentyrann {m} [ornith.]Variegated Bristle Tyrant
Kurzschopf-Mohrentyrann {m} [ornith.]Velvety Balck Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tyrant-
Back to top