ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slam-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slam, *slam*,

-slam- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ
And when they put you in that cell, and those bars slam home... that's when you know it's for real.และเมื่อพวกเขาทำให้คุณอยู่ในห้องขังที่ และบาร์ที่สแลมที่บ้าน ... ที่เมื่อคุณรู้ว่ามันจริง
The pain he's going through right now is a wall all fighters slam into.ความเจ็บปวดที่หมอนั่นได้รับ มันเหมือนกับกำแพงที่โดนทุบจนพังน่ะแหละ
1.5. What slam pays 1.5 for a convict?ล้านห้าแสน คุกไหนว่ะจ่ายล้านห้าเพื่อล่านักโทษคนเดียว
The prosecution's case was a slam dunk.การฟ้องร้องเป็นข่าวถล่มทลาย
You just slam in your CO2 cartridge here.แค่ใส่ปลอกกระสุนคาร์บอนตรงนี้
Now we gotta add the moonwalk into Shout and hope the judges don't slam us for it.ตอนนี้ เราจะเพิ่มท่ามูนวอล์คลงไปตอนตะโกนด้วย หวังว่าคงไม่มีใครว่าเราเรื่องนี้นะ
I want to slam my ham in your canvaman. Scene.ฉันอย่ากจะเอาแฮมของฉันฟาดจิ๋มเธอ เห็นมะ
No, I got people to talk to. I need somebody to slam me hard and make me walk bowlegged.ถ้านายอยากรู้ความลับของเจ้านี้ นายต้องมากับเรา
But with your witness account, this case is a slam dunk.แต่ด้วยการเป็นพยานของคุณแล้ว\ คดีนี้จะแน่นหนามาก
I'm not promising a slam dunk here.ผมไม่สัญญานะว่าจะสำเร็จ
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย

-slam- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入樽[rù zūn, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄣ, 入樽] slam dunk
扣篮[kòu lán, ㄎㄡˋ ㄌㄢˊ, 扣篮 / 扣籃] slam dunk
灌篮[guàn lán, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄢˊ, 灌篮 / 灌籃] slam dunk

-slam- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスラム[, gurandosuramu] (n) grand slam
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine)
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
ボディースラム[, bodei-suramu] (n) body slam
ボディスラム[, bodeisuramu] (n) body slam (e.g. in wresting)
吊り落とし;吊り落し[つりおとし, tsuriotoshi] (n) lifting body slam (sumo)
呼び戻し;呼戻し[よびもどし, yobimodoshi] (n) pulling body slam (sumo)
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam
満塁ホームラン[まんるいホームラン, manrui ho-muran] (n) grand slam (baseball)

-slam- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกรนด์สแลม[n. prop.] (kraēn salaē) EN: Grand Slam FR:
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระแทกกระทั้น[v.] (krathaēkkra) EN: bump ; slam FR:
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง[v. exp.] (wiphākwijān) EN: slam FR: critiquer vertement

-slam- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großschlemm {m}grand slam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slam-
Back to top