ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scenic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scenic, *scenic*,

-scenic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I may as well take the scenic route.มันวิเศษ ผมรอมันมาทั้งชีวิต
THEY'RE SCENIC PLACES IN THE CITY.เป็นรูปที่ต่างๆในเมือง
What say we take the scenic route?นายจะว่าไง ถ้าเราจะขับรถชมวิวกันหน่อย
How come every time you say that, we end up in a three-hour scenic tour in the middle of nowhere?ทุกครั้งที่แกบอกยังงี้ ต้องมาเสียเวลาสามชั่วโมง กับที่ใหนก็ไม่รู้
Did you just take the scenic route to calling me dumb?คุณกำลังทำท่าทีเหมือนกับว่าฉัน เป็นคนโง่เสียกระนั้นรึ?
And now our first performance of the evening... from Westvale High in scenic Fort Wayne, Indiana...และ…โชว์แรกของวันนี้ จาก ร.ร.เวสต์เวลไฮ ฟอร์ท เวย์น, อินเดียน่า
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต
Hey, fuckwad, are you taking the scenic route?เฮ้ พี่เบื้อก ยังมาไม่ถึงอีกเหรอ
And it's in a scenic area.และมันอยู่ในพื้นที่ในเรื่อง
We have a lovely downtown, a scenic port, and the Gulf stream brings in the finest fishing on the east coast.ใช่ เรามีเมืองที่น่ารัก มีท่าเรือที่สวยงาม และกระแสน้ำอุ่น ที่นำมาซึ่งฝูงปลา บนชายฝั่งด้านตะวันออก
In Jeju there is a scenic spot for seeing the sunrise sometimesในเกาะเชจู จะมีจุดชมพระอาทิตย์ตก
It's got a bigger boot than a Renault Scenic and if you fold the back seats down, it's long enough to accommodate what pass these days for skis.ท้ายใหญ่กว่าเรโนลต์ ซีนิค และถ้าคุณพับเบาะหลังลง ที่ก็จะยาวมากพอที่จะบรรทุกไม้สกีได้

-scenic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 名胜古迹 / 名勝古跡] historical sites and scenic spots
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
景点[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, 景点 / 景點] scenery; scenic spots
湖光山色[hú guāng shān sè, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄕㄢ ㄙㄜˋ, 湖光山色] scenic lakes and mountain (成语 saw); beautiful lake and mountain landscape
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 胜地 / 勝地] well-known scenic spot

-scenic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P)
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot
勝景[しょうけい, shoukei] (n) scenic view
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor
山紫水明[さんしすいめい, sanshisuimei] (n) scenic beauty
形勝[けいしょう, keishou] (n) scenic beauty
[けい, kei] (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf,ctr) (2) counter for scenes (in a play)
景勝の地[けいしょうのち, keishounochi] (n) place of scenic beauty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scenic-
Back to top