ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-santa-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น santa, *santa*,

-santa- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンタ[, santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas
サンタクララ[, santakurara] (n) Santa Clara (in California); (P)
サンタクロース[, santakuro-su] (n) Santa Claus; (P)
サンタマリア[, santamaria] (n) Santa Maria (por
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause

-santa- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-) EN: Santa Claus costume FR:
พระสันตะปาปา[n. exp.] (Phra Santa ) EN: Pope ; Pontiff FR: Sa sainteté le Pape
แซนตาเฟ[n. prop.] (Saēnta Fē) EN: Santa Fe FR: Santa Fe
แซนต้าคลอส[n. prop.] (Saēntā-Khlø) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
ซานตาคลอส[n. prop.] (Sāntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
ซานตากรุซเดเตเนรีเฟ[n. prop.] (Sāntā Krut ) EN: Santa Cruz de Tenerife FR:

-santa- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihnachtsmann {m}Father Christmas; Santa Claus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -santa-
Back to top