ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*santa*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น santa, -santa-

*santa* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Santa (n.) ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส) See also: ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส Syn. Father Christmas
Santa Claus (n.) ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส) See also: ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส Syn. Santa, Father Christmas
English-Thai: HOPE Dictionary
santa claus(แซน'ทะ คลอซ) n. นักบุญ Saint Nicholaus ที่เล่าลือว่านำของขวัญมาให้เด็ก ๆ ในเทศกาลคริสต์มาส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Santa Clausซานตาคลอส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
พระเวสสันดร (n.) Vessantara See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence
มหาชาติ (n.) story of Gautama Buddha as Vessantara See also: story of the last great incarnation of the Buddha Syn. เวสสันดรชาดก
มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara Syn. กัณฑ์มหาพน
เวสสันดร (n.) Vessantara See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence Syn. พระเวสสันดร
เวสสันดรชาดก (n.) story of Gautama Buddha as Vessantara See also: story of the last great incarnation of the Buddha

*santa* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet

*santa* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンタ[, santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas
サンタクララ[, santakurara] (n) Santa Clara (in California); (P)
サンタクロース[, santakuro-su] (n) Santa Claus; (P)
サンタマリア[, santamaria] (n) Santa Maria (por
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present
惨たる光景[さんたるこうけい, santarukoukei] (n) disastrous scene
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something
苦心惨憺[くしんさんたん, kushinsantan] (n,vs) taking great pains
資産担保証券[しさんたんぽしょうけん, shisantanposhouken] (n) asset-backed securities; ABS

*santa* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-) EN: Santa Claus costume FR:
หิมพานต์[n.] (himmāphān) EN: second chapter of the Vessantara Jataka FR:
จุดวสันตวิษุวัต[n. exp.] (jut wasanta) EN: vernal equinox FR:
มหาพน[n.] (mahāphon) EN: [name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara] FR:
พระสันตะปาปา[n. exp.] (Phra Santa ) EN: Pope ; Pontiff FR: Sa sainteté le Pape
ราซิ่ง ซานตานเดร์[TM] (Rāsing Sānt) EN: Racing Santander FR: Racing Santander [m] ; Santander
ราชสันตติวงศ์[n.] (rātchasanta) EN: order of royal succession FR:
รัตจันทน์[n.] (rattajan) EN: Pterocarpus santalinus FR: Pterocarpus santalinus
แซนตาเฟ[n. prop.] (Saēnta Fē) EN: Santa Fe FR: Santa Fe
แซนต้าคลอส[n. prop.] (Saēntā-Khlø) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
ศานต-[pref.] (sānta-) EN: peace ; calm FR:
ซานตาคลอส[n. prop.] (Sāntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
ซานตากรุซเดเตเนรีเฟ[n. prop.] (Sāntā Krut ) EN: Santa Cruz de Tenerife FR:
สันตะปาปา[n.] (santapāpā) EN: Pope ; pontiff FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]
สันตะปาปาฟรานซิส[n. prop.] (Santapāpā F) EN: Pope Francis FR: pape François
สันตติ[n.] (santati) EN: succession FR:
สันตติวงศ์[n. exp.] (santati won) EN: royal succession FR: succession royale [f]
สันตะวา[n.] (santawā) EN: duck lettuce FR:
สันตะวาใบพาย [n.] (santawā bai) EN: Ottelia alismoides FR: Ottelia alismoides
สืบสันตติวงศ์[v.] (seūpsantati) EN: succeed to the throne FR:
เทศน์มหาชาติ[n.] (thēt mahāch) EN: Great Birth Sermon ; sermon on the great birth story of the Bodhisatta Vessantara FR:
วสันต-[pref.] (wasanta-) EN: spring season FR:
วสันตฤดู[n. exp.] (wasantareud) EN: spring ; reany season FR:
จุดวสันตวิษุวัต[n. exp.] (wasantawisu) EN: spring equinox ; vernal equinox FR:
เวสสันดร[n. prop.] (Wētsandøn) EN: Vessantara Jataka ; the tenth Bodhisattva FR:
วินาศสันตะโร[adj.] (winātsantar) EN: FR: complétement détruit

*santa* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bangstyrann {m} [ornith.]Santa Marta Bush-Tyrant
Weihnachtsmann {m}Father Christmas; Santa Claus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *santa*
Back to top