ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raucous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raucous, *raucous*,

-raucous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chase doesn't want some big, raucous party.เชสไม่ต้องการงานใหญ่ ปาร์ตีหลุดโลก
The neighbors don't want some raucous club coming in and disrupting the quiet.แต่ระแวกแถวนั้นไม่อยากให้มีคลับที่มีเสียงดังเปิดตัวขึ้น
Per our roommate agreement, kindly refrain from raucous laughter, clinking of glasses, and celebratory gunfire.ตามข้อตกลงเพื่อนร่วมห้อง ห้ามหัวเราะเสียงดัง
I'm Jim Lampley and welcome to Pittsburgh where a raucous sold-out crowd has assembled for this unique grudge match.พิตส์เบิร์ก ที่ฝูงชนขายออกแหบมี ประกอบสำหรับการแข่งขันนี้ไม่พอใจที่ไม่ซ้ำกัน

-raucous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous FR: enroué ; rauque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raucous-
Back to top