ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raisin-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raisin, *raisin*,

-raisin- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ?
Hardly gives to see ours And the raisin pain after a time.เดี๋ยวก็จะหายเจ็บแล้วล่ะ
Or a raisin loaf with Robert Frost's "The Road Not Taken" swirled in.หรือองุ่นแห้ง กับ Robert Frost 's\ถนนไม่ได้ทอดยาว"ในวังน้ำวน.
I love their little raisin faces and those tennis balls they put on their walkers.ฉันชอบใบหน้าเหี่ยวย่นของพวกเขา แล้วก็ลูกเทนนิสที่วางไว้ที่ช่วยเดิน
Here, Matt, I'll show you where the rum raisin is.มานี่สิ แมตต์ ฉันจะพาไปดูว่ารัมเรซินอยู่ไหน

-raisin- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่น[n.] (a-ngun) EN: grape FR: raisin [m]
องุ่นแดง[n. exp.] (a-ngun daēn) EN: red grape FR: raisin noir [m]
องุ่นแห้ง[n. exp.] (a-ngun haēn) EN: sultana FR: raisin sec [m]
เกด[n.] (kēt) EN: raisin ; currant FR: raisin [m] ; groseille [f]
ลูกเกด[n.] (lūk kēt) EN: raisin ; currant FR:
น้ำองุ่น[n. exp.] (nām a-ngun) EN: grape juice FR: jus de raisin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raisin-
Back to top