ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-professional-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น professional, *professional*,

-professional- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด
I was a professional too, don't forget.แกน่ะอยู่เฉยๆ ฉันก็มือโปรเหมือนกันนะเว่ย
It might be hard to become a professional ... if you had dealt with drugs before, right?คงลำบากหน่อยที่จะเป็นดาราโด่งดัง.. ถ้านายเคยมีเบื้องหลังเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด.. ใช่ป่ะ?
Deep-seated problems for which you should seek professional help.แล้วผมสัญญา ว่าจะไม่รบกวนคุณอีก ถ้าคุณต้องการเช่นนั้น
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
Mr. Hagen won 22 straight professional championships....ที่เขาชนะระดับอาชีพ 22 ครั้งรวด

-professional- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, 证照 / 證照] professional certification; certificate
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 业务素质 / 業務素質] professional quality (in ideological education)
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 职业高尔夫球协会 / 職業高爾夫球協會] Professional Golfer's Association (PGA)

-professional- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player
プロサッカー[, purosakka-] (n) professional soccer
プロスポーツ[, purosupo-tsu] (n) (abbr) professional sports
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team
プロデビュー[, purodebyu-] (n) professional debut
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer
プロボクシング[, purobokushingu] (n) pro boxing; professional boxing
プロレス[, puroresu] (n) (abbr) (See プロレスリング) professional wrestling; (P)
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness
プロ選手[プロせんしゅ, puro senshu] (n) professional player (sports); pro
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo)
噺家;咄家[はなしか, hanashika] (n) professional comic (rakugo) storyteller
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo
殺し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man
玄人気質[くろうとかたぎ, kuroutokatagi] (n) professionalism; the temperament of a professional
職業教育[しょくぎょうきょういく, shokugyoukyouiku] (n) professional education; vocational training
職業集団[しょくぎょうしゅうだん, shokugyoushuudan] (n) occupational group; professional group; occupational cohort
講談師[こうだんし, koudanshi] (n) professional storyteller
講釈師[こうしゃくし, koushakushi] (n) professional storyteller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional
プロ版[プロはん, puro han] professional version

-professional- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
ชำนาญการ[X] (chamnān kān) EN: professional level FR:
ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (chamnān kān) EN: senior professional level FR:
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wi) EN: professional code of conduct FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in cultural studies FR:
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
กีฬาอาชีพ[n. exp.] (kīlā āchīp) EN: professional sport FR: sport professionnel [m]
กลุ่มอาชีพ[n. exp.] (klum āchīp) EN: occupational class ; professional group FR:
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt tha) EN: lawyers' professional etiquette FR:
มืออาชีพ[n. exp.] (meū āchīp) EN: professional ; experienced person FR: professionnel [m]
มือโปร[n.] (meūprō) EN: professional FR: professionnel [m] : pro [m] (fam.)
มือโปร[adj.] (meūprō) EN: professional FR: professionnel
นักฟุตบอลอาชีพ[n. exp.] (nak futbøn ) EN: professional football player ; professional soccer player FR: joueur de football professionnel [m] ; joueur professionnel [m] ; footballeur professionnel [m]
นักกีฬาอาชีพ[n. exp.] (nakkīlā āch) EN: professional athlete FR: sportif professionnel [m]
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นางร้องไห้[n. exp.] (nāngrønghai) EN: professional weeper FR: pleureuse [f]
เป็นมืออาชีพ[adj.] (pen meū āch) EN: professional FR: professionnel
ประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (prasopkān w) EN: professional experience FR: expérience professionnelle [f]
เสียจรรยา[v. exp.] (sīa janyā) EN: commit a breach of professional ethics FR:
ทางอาชีพ[adj.] (thāng āchīp) EN: professional FR: professionnel
วิชาชีพ[adj.] (wichāchīp) EN: vocational ; professional FR: professionnel

-professional- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
berufliche Weiterbildung {f}postgraduate professional education
Fachverband {m}trade association; professional association

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -professional-
Back to top