ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parking-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parking, *parking*,

-parking- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One, I've got some cats parking in front of the house, I can't get...อย่างเเรก ก็มีคนมาจอดรถหน้าบ้าน เต็มไปหมด ผมเเทบจะ...
You got us into this parking lot, pal.คุณให้เราอยู่ในที่จอดรถนี้เพื่อน ตอนนี้คุณให้เราออกไป
Now you get us out! You want out of this parking lot?คุณต้องการออกจากที่จอดรถนี้ไหม
The rest of the band's in the parking lot getting our stuff.คนอื่นๆของวงอยู่ในที่จอดรถพร้อมกับอุปกรณ์ของเรา
Back here, I can't even hold a job parking cars!กลับมาที่นี่ ผมไม่สามารถแม้แต่จะเก็บงานที่จอดรถ
The city bought the site for a parking lot.เมืองจะเอาที่นี่ไว้ทำ ที่จอดรถ.
You were in the parking lot going, "I'm Lamaze! I'm Lamaze!" That's great!คุณนอนอยู่ในลานจอดรถ พูดว่า"ฉันฝึกมาแล้ว"
And that rat I saw you in the parking lot.และหนูว่า ... ... ผมเห็นคุณในลานจอดรถ ที่อธิบายถึงคุณ
Here I am, this little kid, I can't even see over the steering wheel... and I'm parking Cadillacs.นี่ละผม หนุ่มน้อยคนนี้ ผมยังมองไม่เห็นล้อหน้าด้วยซ้ำ แต่ผมก็จอดได้
They don't wash cars on the parking levels.ไม่มีใครล้างรถในที่จอด
I thought it was gonna land in the parking lot and I was gonna have to serve 'em lunch.ฉันคิดว่า มันต้องการร่อนลงในลานจอดรถ แล้วฉันคงได้เสริฟมื้อเที่ยงพวกเขา
Nothing's free. Like a parking meter.ไม่มีอะไรฟรี เหมือนที่เก็บค่าจอดรถไง

-parking- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, 停车位置 / 停車位置] parking location; parking bay
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, 停车场 / 停車場] parking lot; car park
地方停车[dì fang tíng chē, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, 地方停车 / 地方停車] parking place
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, 存车处 / 存車處] parking lot (for bicycles)
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi

-parking- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei
スモールライト[, sumo-ruraito] (n) parking light (wasei
ノーパーキング[, no-pa-kingu] (n) No parking
パーキングエリア[, pa-kingueria] (n) parking area
パーキングドライバー[, pa-kingudoraiba-] (n) parking valet (wasei
パーキングメーター[, pa-kingume-ta-] (n) parking meter
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] (n) rest area; rest stop; service area; SA; parking area (e.g. off highways); PA; (P)
月極め;月決め;月極;月ぎめ[つきぎめ, tsukigime] (adj-na,n) monthly (e.g. fee paid monthly for a parking lot); monthly contract
月極駐車場;月極め駐車場[つきぎめちゅうしゃじょう, tsukigimechuushajou] (n) (See 月極め) parking lot rented on a monthly basis
有料駐車場[ゆうりょうちゅうしゃじょう, yuuryouchuushajou] (n) toll parking lot; toll car park
満空情報[まんくうじょうほう, mankuujouhou] (n) information on space availability in a parking lot (car park)
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade
路上駐車[ろじょうちゅうしゃ, rojouchuusha] (n) (See 路駐) parking on the streets; on-street parking
車庫入れ[しゃこいれ, shakoire] (n,vs) parking in a garage
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations)
降り場[おりば, oriba] (n) place for dismounting and parking mountable vehicles (such as bicycles)
青空駐車[あおぞらちゅうしゃ, aozorachuusha] (n) parking on the street; curbside (kerbside) parking
駐車場[ちゅうしゃじょう, chuushajou] (n) parking lot; parking place; (P)

-parking- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
ไฟจอดรถ[n. exp.] (fai jøt rot) EN: parking lights FR: feu de position [m]
ห้ามจอดรถ[v. exp.] (hām jøt rot) EN: no parking FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ค่าจอดรถ[n. exp.] (khā jøt rot) EN: parking fee FR:
ค่าที่จอดรถ[n. exp.] (khā thījøtr) EN: parking fee FR:
ลานจอด[n. exp.] (lān jøt) EN: apron ; ramp ; parking area FR: aire de stationnement [f]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākā) EN: aircraft parking bay FR:
ลานจอดรถ[n. exp.] (lān jøt rot) EN: parking lot ; parking FR: aire de stationnement [f] ; parking [m] (anglic.) ; parc de stationnement [m]
รับฝากรถ[n. exp.] (rap fāk rot) EN: car park ; parking FR:
สถานที่จอดรถ[n. exp.] (sathānthī j) EN: parking lot FR:
ที่จอดรถ[n. exp.] (thī jøt rot) EN: parking place ; parking lot ; car park ; parking FR: parking [m] ; aire de stationnement [f] ; parc de stationnement [m]
ที่จอดรถส่วนบุคคล[n. exp.] (thī jøt rot) EN: private car park FR: parking privé [m]

-parking- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage
Parkplatz {m}car park; parking lot [Am.]
Standlicht {n} [auto] | mit Standlicht fahrensidelights; parking light | to drive on sidelights
Parkservice {m}valet parking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parking-
Back to top