ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-novelty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น novelty, *novelty*,

-novelty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, does that look like something I'd get at a novelty shop?คิดว่าได้มาจาก ร้านขายของแปลกเหรอ
And he said, "You can get one of those in any novelty store."เขาบอกว่าคุณหาซื้อได้ จากร้านของแปลก
When you go to a ribbon cutting, do you get to keep those gigantic novelty scissors?เธอเก็บพวกนั้นไว้มั๊ย กรรไกรอันโต ๆ น่ะ
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่
It always starts with a novelty gift.อีกแล้ว มันจะเริ่มด้วยของขวัญแปลกๆ
Oh, he'll be there at first, maybe even change a diaper or two until the novelty wears off.แรกๆ เขาก็จะช่วยหรอก บางที อาจจะเปลี่ยนผ้าอ้อมสักครั้งสองครั้ง จนเขาเลิกเห่อ แล้วเรื่องป้อนนมตอนตีสี่
I don't care for novelty editions of Monopoly.ไม่ชอบเกมเศรษฐีพวกดัดแปลงใหม่
You got to lose the novelty T-shirts.เธอต้องทิ้งเสื้อยืดแปลกๆนี่ซะ
I became known as the guy who could get you things piece of gum, playing cards, some novelty glasses I found in a box marked "crap."ผมกลายเป็นที่รู้จักในฐานะคนส่งของ หมากฝรั่ง ไพ่ แว่นตาสุดแนวซึ่งผมเจอในกล่อง ที่เขียนว่า "ขยะ"
Up to now, electricity had been nothing more than an entertaining novelty toy.ถึงตอนนี้กระแส ไฟฟ้าได้รับอะไรมาก กว่าของเล่นแปลกใหม่สนุกสนาน

-novelty- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available

-novelty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei
不断の斬新さ[ふだんのざんしんさ, fudannozanshinsa] (n) perpetual novelty
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement)

-novelty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty FR: innovation [f]

-novelty- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -novelty-
Back to top