ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nostalgic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nostalgic, *nostalgic*,

-nostalgic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So if you are done with your little nostalgic moment... maybe you can think a little and help me catch these guys.ถ้านายเพ้อฝันเสร็จแล้ว นายน่าจะช่วยฉันสักเล็กน้อย / ไล่จับไอ้พวกนั้นกัน
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน
Old people seem oddly nostalgic for this time in their lives.คนแก่ก็มักพูดแต่เรื่องเก่าๆนะ สำหรับครั้งนี้ที่เกิดขึ้น จะทำให้แนเหมือนกับพ่อไหม
Casey, Jeffrey and I were feeling nostalgic for the days of the old Buy More.เคซีย์ เจฟฟรี่ และฉัน กำลังรู้สึก คิดถึงวันก่อนๆ ของบายมอร์เก่า
I was nostalgic from a very early age. Cool.หนูเป็นโรคคิดถึงวันวานตั้งแต่เด็กน่ะค่ะ รู้มั้ย ทีแรกผมนึกว่าทรอยเป็นแฟน
Chloe's 20 now, so I'm nostalgic for things like this.โคลอี้อายุ 20 และฉันคิดถึงช่วงที่เธอยังเด็ก
My older kids are 20 as well, but this one kept knocking me up so now I won't get to be nostalgic until I'm 90.อายุ 20 เหมือนกัน แต่คนนี้คอยปลุกฉันตลอดคืน ตอนนี้ฉันเลยไม่คิดอะไรแบบนั้น จนกว่าจะอายุ 90
Ah, makes me nostalgic for the time when Stefan was a bunny-snacking pacifist.อ๊า ทำให้ฉันคิดถึงช่วงเวลา ตอนที่สเตฟาน ผู้รักสงบ มีอาหารว่างเป็นกระต่าย
You mentioning my brother makes me nostalgic about family.พี่ชายผม ทำให้ผมนึกถึงครอบครัว นายมีลูกใช่ไหม
What... what kind of freak feels nostalgic over human sacrifices?ไอ้คนบ้าแบบไหนกันที่นึกซึ้งถึงความหลัง ตอนที่บูชายันมนุษย์
Booth has a nostalgic side, too.บูธมีด้านที่ชอบระลึกความหลังเหมือนกัน
If there's one place in the world I'm nostalgic for, it's that restaurant.หากจะมีที่ไหนในโลก ที่ฉันคิดถึงก็เป็นร้านนั่นแหละ

-nostalgic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐メロ[なつメロ;ナツメロ, natsu mero ; natsumero] (n) (abbr) (from 懐かしいメロディ) nostalgic melody

-nostalgic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khittheung ) EN: be homesick ; feel nostalgic ; be nostalgic FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
ถวิลหา[v. exp.] (thawin hā) EN: have nostalgic feelings FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nostalgic-
Back to top