ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-meteor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meteor, *meteor*,

-meteor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds weird, but it's made from a bit of the meteor that killed my parents.อาจจะฟังดูแปลกๆ นะ แต่ว่าสร้อยนั่นทำมาจากหินอุกกาบาตที่ฆ่าพ่อแม่ฉัน
Chloe showed me all these articles she collected about all the weird stuff that's happened since the meteor shower.โคลอี้เอารูปที่สะสมให้ผมดู เรื่องประหลาดๆ เกิดขึ้น หลังจากวันที่อุกกาบาตตกลงมา
Greg moved here after the meteor showers. He wasn't exposed.เกร็กย้ายมาที่นี่หลังจากวันที่อุกกาบาตตก เขาไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่เมืองระเบิดตอนนั้น
Pieces of that meteor are buried all over Smallville.เศษของอุกกาบาตถูกฝังไว้ทั่วสมอลล์วิลล์นี้
Is it really made from a piece of the meteor that, you know...?ไอ้นี่มันทำมาจากเศษของดาวตกนั่น ใช่มั๊ย
It was the day of the meteor shower.วันเดียวกันกับที่มีฝนดาวตก
"Comatose boy found 20 yards from meteor strike."พบเด็กอาการโคม่า บริเวณ 20 หลา จากจุดอุกาบาตตก
Right after the meteor shower, wasn't it?นั่นหลังจากที่อุกกาบาตตกใช่ไหมครับ?
I think the meteor shower did something to her bones.ผมคิดว่าหินอุกกาบาตนั่นคงทำ ปฎิกิริยาอะไรซักอย่างกับกระดูกของเธอ
There was a meteor shower and everything got wrecked.มีฝนอุตกาบาท ทุกอย่างพังหมด
He's not the first guy i met who didn't get his abilities from meteor rocks.เขาไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ได้พลังพิเศษมาจากหินดาวตก
A meteor shower is predicted to hit Smallville.ห่าอุกกาบาต จะโจมตีสมอลวิล

-meteor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, 流星雨] meteor shower

-meteor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メテオ;ミーティア[, meteo ; mi-teia] (n) meteor

-meteor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star FR:
อุกกาบาต[n.] (ukkābāt) EN: meteorite ; meteor ; fireball FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -meteor-
Back to top