ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mash-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mash, *mash*,

-mash- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought sure that Mongo would mash him up into little bitty sheriff meatballs.ผมนึกว่ามองโก จะอัดมันจนป่นปี้...
Some fellows, and this is what gives whiskey-making a bad name, some fellows use potash or even lye to make the mash quick.สำหรับคนบางคน นี่คือสิ่งที่ ทำให้การทำวิสกี้เสียชื่อ บางคนใช้น้ำด่าง เพื่อที่จะทำให้ผสมกันเร็วขึ้น
You mash them together, with both handsมาวางไว้ที่มือซ้าย บิดมันเข้าหากัน
The Oompa-Loompas looked for other things to mash up with the caterpillars to make them taste better:เขาก็เลยหาอย่างอื่น มาผสมเพื่อทำให้รสมันดีขึ้น
Becker, boil 'em up, mash 'em up, and serve 'em up.เบ็คก้าลองเอามันไปบดต้ม หรือทำไงก็ได้
A mash-up is when you take two songs And mash them togetherแมชอัพคือการนำเพลงสองเพลง มาผสมเข้าด้วยกัน
Is to get drunk and mash your genitals together?ก็คือการเมาและมั่วกันน่ะรึ
They mash up my whip with a bully van they stole, start threatening me about aliens or some shit, facing me down, telling me I'm gonna get shifted.พวกมันขโมยรถตำรวจแล้วขับมาชนรถกูซะยับ แถมยังเอาเรื่องเอเลี่ยนมาขู่กูอีก พวกมันมายืนต่อหน้ากูแล้วบอกให้กูเชื่อมัน
I've pureed the veggies, or you could mash a banana.ฉันบดผักไว้ คุณจะเพิ่มกล้วยบดก็ได้
Which is why we're gonna mash it together with the Yeah Yeah Yeahs' equally spooky singleนั่นเป็นเหตุผลให้เรา รวมเพลง กับเย่ เย่ เย่ เพลงที่น่าสยดสยองพอๆกัน
Well, it turns out our friend Harold felt up the sheriff's daughter last night at the potato mash mixer, so sheriff's feeling kind of ambivalent.มีความรู้สึกต่อลูกสาวนายอำเภอ เมื่อคืนนี้ ที่เครื่องบดผสมมันฝรั่ง ดังนั้นนายอำเภอกำลังรู้สึก ลังเล
They'll both mash us like peas.เขาทั้งคู่จะบดเราจนเละ

-mash- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕎麦がき;蕎麦掻き;蕎麦掻(io)[そばがき, sobagaki] (n) buckwheat mash (buckwheat flour in hot water served with shoyu)
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce

-mash- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยี[v.] (yī) EN: mash ; crush FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mash-
Back to top