ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ludicrous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ludicrous, *ludicrous*,

-ludicrous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, of course, it's absolutely ludicrous the idea of you two together, but the heart chooses what it chooses, doesn't it?ไม่อย่างแน่นอน แน่นอนที่สุด มันน่าตลกที่คุณสองคนอยู่ด้วยกัน แต่หัวใจเลือกทำในสิ่งที่ปราถนาไม่ใช่เหรอ
You're still doing ludicrous things like this?ทำไมพี่ถึงทำเรื่องแบบนี้?
You know, stock characters, ludicrous plots, beam me up.นักแสดงเดิมๆ พลอตเปิ่น ๆ "วาร์ปเราขึ้นไป"
It is ludicrous that we have to go to these lengths to get our own mail.มันตลกสิ้นดีที่เรา จะต้องเดินทางมาไกล เพื่อมาเอาจดหมายของเราเอง
I came to unearth it about your ludicrous kidnapping story, but now I've stumbled across something that's far juicier.ผมมาเพื่อขุดคุ้ยเรื่องราว การถูกลักพาตัวที่น่าหัวเราะของคุณ แต่ตอนนี้ผมพบบางอย่างที่น่าสนใจกว่านั้น
Or it would be if God were not a ludicrous fantasy designed to provide a career opportunity for the family idiot.หรือถ้า พระเจ้าทรงไม่มีจินตนาการเอาเสียเลย
But the moment I saw my intended, with his twitchy little ferret's face and ludicrous silver hair,{\cHFFFFFF}แต่นาทีที่ย่าเห็นคู่ของตัวเอง {\cHFFFFFF}ที่มีใบหน้าเล็กบิดเบี้ยวเหมือนตัวเฟร์ริต {\cHFFFFFF}และเรือนผมสีเงินดูน่าหัวร่อ
God is a ludicrous fiction, dreamt up by inadequates who abnegate all responsibility to an invisible magic friend.พระเจ้าก็แค่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนสิ้นหวัง ที่ละทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคนๆ หนึ่งในจินตนาการเท่านั้นแหล่ะ

-ludicrous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ; ridiculous ; nonsense ; ludicrous FR: absurde ; dénué de sens
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ludicrous-
Back to top