ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-landlord-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น landlord, *landlord*,

-landlord- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the only landlord in town who'll take my money.มันเป็นแค่ที่เดียวในเมืองนี้ ที่ฉันพอจะจ่ายเงินได้
You just know that landlord remarkedอย่างที่รู้ เจ้าของตึกนี้
I'm the landlord from the 3rd floor, here about the rentฉันเป็นเจ้าของตึกอยู่ที่ชั้น 3 ว่าจะคุยเรื่องค่าเช่า
Yesterday at my apartment, my landlord came in. Darwin went berserk.เมื่อวานนี้นี้ที่อพาร์ทเมนท์ผม เจ้าของบ้านเขาเข้ามาในบ้าน ดาร์วินก็เกิดอาการคลั่งอาระวาด
I even asked the landlord to take a picture.ผมยังให้เจ้าของบ้านเช่า ถ่ายรูปเก็บไว้เลย
In fact, i already gave the landlord a check.แล้วก็อีกเรื่อง ผมเพิ่งจ่ายเช็คให้เจ้าของหอพักไป
I've been asking my landlord to fix it for weeks.ฉันก็บอก ให้เจ้าของตึกมาซ่อมเป็นอาทิตย์แล้ว
I'm gonna call the landlord next time.ครั้งหน้าฉันจะแจ้งเจ้าของหอนะ
My landlord don't mind if a get a little behind in my rent.แต่คุณไม่ปล่อยกู้เพราะคุณมีอคติ
My very angry landlord said you've been calling all day.เจ้าของบ้านฉันเขาโมโหมากบอกว่าโทรหาคุณทั้งวันเลย
Because the landlord felt bad about what happened before, he rented it back to us for cheap!เเจ้าของบ้าน... เพราะว่าเค้ารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ....
Your landlord called.เจ้าของบ้านเช่าของคุณโทรมา

-landlord- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不在地主[ふざいじぬし, fuzaijinushi] (n) absentee landlord
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord
貸し主;貸主[かしぬし, kashinushi] (n) lender; creditor; landlord

-landlord- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของบ้าน[n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord of a house ; host ; homeowner ; house owner FR: propriétaire [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของบ้านเช่า [n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord ; homeowner FR: propriétaire [m, f]
เจ้าของโรงแรม[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: hotelkeeper ; innkeeper ; landlord FR: hôtelier [m] ; hôtelière [f]
เจ้าของที่[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -landlord-
Back to top