ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intersection-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intersection, *intersection*,

-intersection- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์.
This season really began for me with a meditation on the intersection between East and West.ซีซันนี้เราเริ่มด้วยการเข้าถึง... ทางแยกระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
Your secondary target will be the intersection of 121 and 90.เป้าหมายรองของพวกคุณอยู่ที่จุดตัด 121 กับ 90
Parking enforcement said they towed an abandoned car from that intersection that's registered to a dr.ตำรวจจราจรต้องมาลากรถ ที่จอดทิ้งไวตรงสี่แยก จดทะเบียนในชื่อ
Respond to the intersection of Roosevelt and Kelley, 1 0-50-I rescue.รีบไปที่แยกถนน รูสเวลท์ ตัดกับ เคลลี่ เกิดเหตุรถชน
We're checking every Intersection surveillance cameraเรากำลังตรวจสอบกล้องที่สี่แยกทุกตัว
Okay, I'm coming up on the intersection Of allenford and auth.โอเค, ผมใกล้จะถึงทางแยก
Maybe spend a little time at the intersection of right leg and left leg,บางอาจจะใช้เวลาซักนิดนึง ที่ทางตัดผ่านระหว่าง ขาซ้ายและขาขวา
There's an abandoned gas station past the intersection of Route 12 and Canterbury road.มีปั๊มน้ำมันร้างอยู่ ผ่านแยกที่ถนนสาย12 กับ ถนนแคนเตอร์เบอร์รี่
He and I are gonna pull into that intersection just as Mike comes barreling down that road.เขากับฉัน จะขับผ่านแยกนั่น ขณะที่ไมค์ขับมาในถนนเส้นนั้นด้วยความเร็ว

-intersection- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 交集] intersection (set theory)
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, 相交数 / 相交數] intersection number (math.)
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 马路口 / 馬路口] intersection (of roads)
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point

-intersection- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] (n) intersection on a Go board
積集合[せきしゅうごう, sekishuugou] (n) {math} intersection
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交差[こうさ, kousa] intersection
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection

-intersection- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ห้าแยก[n. exp.] (hā yaēk) EN: 5-way intersection FR: carrefour à cinq branches [m]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkcha) EN: intersection FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of events FR:
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of sets FR: intersection d'ensembles [f]
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) EN: FR: intersection [m] ; croisement [m]
สามแยก[n. exp.] (sām yaēk) EN: T-junction ; 3-way intersection FR: jonction [f] ; carrefour en T [m]
สี่แยก[n. exp.] (sī yaēk) EN: crossroads ; intersection ; square FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f] ; carrefour en croix simple [m] ; carrefour en X [m]
สี่แยกปทุมวัน[n. prop.] (Sī Yaēk Pat) EN: Pathumwan Intersection FR:
สี่แยกราชประสงค์ ; แยกราชประสงค์[n. prop.] (Sī Yaēk Rāt) EN: Ratchaprasong Intersection FR:
ทางสี่แพร่ง[n. exp.] (thāng sī ph) EN: junction of four roads FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f]
ทางแยก[n.] (thāng yaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāng yaēk ) EN: intersection ahead ; junction ahead FR: approche d'un carrefour [f]
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]
แยก จปร.[n. exp.] (yaēk jøpørø) EN: Jor Por Ror Intersection FR:
แยกนานา[n. prop.] (Yaēk Nānā ) EN: Nana Intersection FR:
แยกรัชดา-ลาดพร้าว[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchada-Lat Phrao Intersection FR:
แยกราชประสงค์[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchaprasong Intersection FR: Ratchaprasong
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā D) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intersection-
Back to top