ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impenetrable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impenetrable, *impenetrable*,

-impenetrable- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดงดึก (n.) dense and impenetrable forest
ดงดึก (n.) dense and impenetrable forest See also: extensive forest Syn. ป่าลึก
ป่าลึก (n.) dense and impenetrable forest See also: extensive forest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A man whose idea of a romantic nightspot is also an impenetrable fortress.เนƒเธ™เธ—เธตเนˆเธ™เธตเน‰ เน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธชเธณเธ„เธฑเธ
You know what impenetrable means?รู้ไหมว่า ทะลุผ่านไม่ได้ หมายถึงอะไร
I have it. He doesn't have the impenetrable cloak!หนูมีมัน พ่อไม่มี เสื้อคลุมวิเศษ
We fight as a single, impenetrable unit.พลสปาร์เทินแต่ละนายปกป้อง พลทางด้านซ้าย
An impenetrable defense.การป้องกันอย่างแน่นหนา
And Joshua is a brilliant criminal with expertise in breaking into impenetrable areas.โจชัวเป็นอาชญากรที่เก่งมาก มีความเชี่ยวชาญในการ เจาะเข้าไปในส่วนที่ผ่านเข้าไปไม่ได้
I wondered what would happen to him when he hit the bottom or if he would just keep on falling forever into that impenetrable blackness.และเฝ้าดูมันลอยลง ฉันสงสัยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ เขาเมื่อเขากดปุ่มด้านล่าง หรือถ้าเขาก็จะเก็บไว้ ในที่ตกลงมาตลอด
Which one of your soldier knows how to cut the impenetrable skin of the Nemean lion?แล้วก็มีคนไหนที่รู้จุดอ่อนบนตัวของเซนต์คอบ้างหรือเปล่า
The protection spell is impenetrable to most humans, and not fatal.มนตร์ปกป้องที่ มนุษย์ไม่อาจผ่านได้ และไม่ตาย
I am walking down the street like this, because after last night, I am impenetrable to shame.ฉันกำลงเดินลงไปในถนน แบบนี้ เพราะว่าหลังจากเมื่อคืน ฉันรู้สึกอับอาย
But a witch with an impenetrable hatred of me.เกลียด? ไม่นะ,ถ้าหล่อนเกลียดคุณจริงๆ คงฆ่าคุณไปแล้วสิ
Now apparently, the orchid is so lethal they encased it in some kind of impenetrable container.เหมือนว่า กล้วยไม้นี้จะร้ายแรง เหมือนว่าเค้าเก็บในที่ที่ผ่านเข้าไปได้ยาก

-impenetrable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, 弥蒙 / 彌矇] impenetrable thick fog or smoke

-impenetrable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

-impenetrable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchdringlich {adj} | undurchdringlicher | am undurchdringlichstenimpenetrable | more impenetrable | most impenetrable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impenetrable-
Back to top