ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hateful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hateful, *hateful*,

-hateful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน
Hugo, I don't just hear the things hateful people say.ฮิวโก้ ฉันไม่ได้แค่ได้ยินเรื่องแย่ๆ ของผู้คนนะ
I hear the things that are so hateful that hateful people don't even want to say them out loud.ฉันได้ยินเรื่องที่ร้ายซะจน คนที่เลวที่สุดยังไม่กล้าอ้าปากพูดเลยด้วยซ้ำ
So that you can turn him into a violent, hateful thing like yourself destroying whatever it was you loved about him to begin with?แล้วคุณก็เปลี่ยนเขา มาสู่ความรุนแรง เกลียดชังทุกอย่างเหมือนตัวคุณเอง ทำลายเขา โดยที่ไม่สนว่าคุณรักเขาไหม?
Better. Hateful Damon moment over.ดีขึ้นแล้ว เกลียดช่วงเวลาของเดม่อนชะมัด
Thanks. Better. Hateful Damon moment over.ขอบคุณ ฉันจะไปหาไทเลอร์ก่อนนะ
I became a scary, hateful monster.เหมือนอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดไว้ ฉันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว
No, I'm being a team player, and any minute spent on this vicious, hurtful and hateful gossip is a minute taken away from preparing for Nationals.ไม่ ฉันแค่ทำตัวเป็นคนเล่นในทีม และทุกนาทีที่เสียไป กับข่าวลือคาวๆ เรื่องซุบซิบนินทานวกนี้ มันคือเวลาที่เราเสียไป จากที่ควรเอาไปซ้อมสำหรับระดับชาติ
Many vampires feel alone and confused, programmed to despise themselves by all the hateful and incendiary anti-vampire rhetoric in the media.แวมไพร์จำนวนมาก รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสน เหมือนถูกโปรแกรมมา ให้เหยียดแคลนตัวเอง โดยความเกลียดชัง, การชักจูงโน้มน้าว และการเติมเชื้อไฟ เรื่องต่อต้านแวมไพร์ ที่มีในสื่อต่างๆ
Those hateful Ahjummas?ยัยป้าน่าเกลียดนั่นนะเหรอ
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า
You'll be glad of the hateful things I do someday when you're queen and I'm all that stands between you and your beloved king.เหตุใด ท่านถึงมีเจตนาร้ายนัก แล้วเจ้าจะดีใจ กับเรื่องเจตนาร้ายทั้งหมดที่ข้าทำ สักวัน เมื่อเจ้าได้เป็นราชินี และข้าคือสิ่งเดียวที่ขวางกั้น

-hateful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)

-hateful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีเจตนาร้าย[adj.] (mī jēttanā ) EN: hateful FR:
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent FR:
น่าชัง[adj.] (nā chang) EN: hateful ; malicious ; malevolent FR: abominable
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
โทสจริต[n.] (thōsajarit) EN: hateful ; quick-tempered person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hateful-
Back to top