ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hardened-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hardened, *hardened*,

-hardened- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
In front of the hardened criminals.ต่อหน้าเหล่าอาชญากรร้าย
She's a hardened criminal?เธอเป็นอาชญากรร้ายหรอ?
We are pursuing hardened killers. They will be dangerous.เรากำลังตามล่านักฆ่ามือฉกาจ เป็นพวกตัวอันตราย
Yeah, I'm sure your exploits... arresting hardened bicycle thieves... would be a big hit.ช่าย,ความคิดแจ๋ว แต่ว่าเราแค่ไปจอดรถแล้วเช็คอินเลยใช่มั้ย รถนายอำเภอจอดอยู่หน้าม่านรูดอ่ะ
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น
But if someone should sell... you'll have hardened criminals on this street.แต่หากมีคนขายขึ้นมา คุณก็จะมีอาชญากรเดินเพล่นพล่านเต็มถนน
Looks like a hardened criminal to me.ดูเหมือนผมกำลังก่ออาชญากรรมอยู่เลย
The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with...พวกอิหร่านใช้คอนกรีตทำให้มัน หนามากขึ้น แล้วก็ปิดทับอีกชั้นด้วย...
Yeah, the heat, coupled with the bacteria and lipids, combined to create a catalyst which hardened the plastic.ใช่,ความร้อนจับคู่กับแบคทีเรียและไขมัน การรวมกันกระตุ้นให้พลาสติกแข็งขึ้น
I don't need to launch them. The explosive force within each hardened silo will detonate the missiles.เน€เธฃเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธเธณเธฅเธฑเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธก!
Just to be clear, the plan is for me to get caught counting cards in an underground casino filled with hardened criminals.แค่ต้องการความชัดเจน แผนก็คือ ฉันจะถูกจับเพราะนับไพ่ ของคาสิโนใต้ดิน ที่เต็มไปด้วยอาชญากรตัวร้าย

-hardened- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, 鼻牛儿 / 鼻牛兒] hardened mucus in nostrils

-hardened- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava

-hardened- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured FR:
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
ดื้อไม้[adj.] (deū māi) EN: hardened to punishment FR:
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
พรรดึก[n.] (phanradeuk) EN: hardened feces ; lump of hardened feces; coprolite FR: constipation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hardened-
Back to top