ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hang-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hang, *hang*,

-hang- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
Who do I hang out with?ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
Why did you want to hang out with me?ทำไมคุณถึงอยากจะไปเที่ยวกับฉัน?
But sometimes you wanna hang outแต่บางครั้งคุณก็อยากออกไปสังสรรค์บ้าง
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
It's fun to hang out with youสนุกดีที่ได้มาเที่ยวกับเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
I'll hang you up by your tongue.จะควักลิ้นแกมารัดคอแก
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Lineพวกเราจะออกไปเที่ยวซักผ้า ในแนวซิกฟรีด
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead.ผมจะซึ้งใจมาก ถ้านายท่าน... ...เอามันแขวนคอจนม่องเท่ง
Hold it. Don't hang up on me.เดี๋ยวก่อน อย่าวางสายใส่ผม
You know, they hang on me like leeches.คุณจะรู้ว่า พวกเขา แขวนบน ฉัน Iike Ieeches
Why do you hang out here all the time?ทำไมคุณ ออกไปเที่ยว ที่นี่ aII เวลาหรือไม่

-hang- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度航空公司[Yìn dù háng kōng gōng sī, ˋ ㄉㄨˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 印度航空公司] Air India
美国航空[Měi guó Háng kōng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 美国航空 / 美國航空] American Airlines
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国航空公司 / 美國航空公司] American Airlines
宇航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 宇航员 / 宇航員] astronaut
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国航空工业公司 / 中國航空工業公司] Aviation Industries of China (AVIC)
银行家[yín háng jiā, ˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 银行家 / 銀行家] banker
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, 银行业 / 銀行業] banking
银行业务[yín háng yè wù, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ˋ, 银行业务 / 銀行業務] banking
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
国泰航空[Guó tài háng kōng, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 国泰航空 / 國泰航空] Cathay Pacific, a Hong Kong based airline
银行卡[yín háng kǎ, ˊ ㄏㄤˊ ㄎㄚˇ, 银行卡 / 銀行卡] credit card systems
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 巡航导弹 / 巡航導彈] cruise missile
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 橤] dangle; hang loosely
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 繠] dangle; hang loosely
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, 吊死] death by hanging; to hang oneself
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 阿联酋航空 / 阿聯酋航空] Emirates airline
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
国家航空公司[guó jiā háng kōng gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 国家航空公司 / 國家航空公司] flag carrier
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 嚲] hang down
坑口[Kēng kǒu, ㄎㄥ ㄎㄡˇ, 坑口] Hang Hau (area in Hong Kong)
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 隔行扫描 / 隔行掃描] interlaced scanning
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 北京航空学院 / 北京航空學院] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院
导航员[dǎo háng yuán, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 导航员 / 導航員] navigator (on a plane or boat)
西北航空公司[Xī běi Háng kōng Gōng sī, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 西北航空公司] Northwest Airlines
核动力航空母舰[hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 核动力航空母舰 / 核動力航空母艦] nuclear-powered aircraft carrier
十四行诗[shí sì háng shī, ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄤˊ ㄕ, 十四行诗 / 十四行詩] sonnet
宇航服[yǔ háng fú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄈㄨˊ, 宇航服] spacesuit
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, 厮混 / 廝混] to hang out together with (derog.); to mix with
银行存款[yín háng cún kuǎn, ˊ ㄏㄤˊ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, 银行存款 / 銀行存款] a bank account; (accounting) cash held in bank account

-hang- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto)
ハングアップ[, hanguappu] (n,vs,adj-f) (1) hung-up; (2) hang up
ハンググライダー[, hanguguraida-] (n) hang glider
ハングライダー[, hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P)
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants)
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle
吊るす(P);吊す[つるす, tsurusu] (v5s,vt) to hang; to hang up; (P)
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.)
壁に掛かる;壁にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u,vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere)
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note
押っ被さる[おっかぶさる, okkabusaru] (v5r,vi) (1) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
旗を出す[はたをだす, hatawodasu] (exp,v5s) to hang out a flag
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
物干し竿;物干竿[ものほしざお, monohoshizao] (n) pole on which to hang laundry for drying; clothesline
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)

-hang- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮ้ง[v.] (haēng) EN: hang ; have a hangover FR:
แฮง ; แฮงออริจินัล[TM] (Haēng ; Haē) EN: Hang ; Hang Original FR: Hang ; Hang Original
ห้างฉัตร ; อำเภอห้างฉัตร = อ.ห้างฉัตร[n. prop.] (Hāng Chat ;) EN: Hang Chat ; Hang Chat District FR: Hang Chat ; district de Hang Chat
หางดง[n. prop.] (Hāng Dong ) EN: Hang Dong  FR: Hang Dong 
หางดง ; อำเภอหางดง = อ.หางดง[n. prop.] (Hāng Dong ;) EN: Hang Dong ; Hang Dong District FR: Hang Dong ; district de Hang Dong
ห้อย[v.] (hǿi) EN: hang ; suspend FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
ห้อยหัว[v. exp.] (hǿi hūa) EN: hang upside down FR:
ห้อยลงมาจาก[v. exp.] (hǿi long mā) EN: hang from FR:
ห้อยต่องแต่ง[v. exp.] (hǿi tǿngtae) EN: dangle ; hang down loosely FR:
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling FR: se balancer ; être suspendu
แกงฮังเล[n. exp.] (kaēng hangl) EN: hang-le curry ; hang lay curry FR:
แก่งหางแมว ; อำเภอแก่งหางแมว = อ.แก่งหางแมว[n. prop.] (Kaeng Hāng ) EN: Kaeng Hang Maeo ; Kaeng Hang Maeo District FR: Kaeng Hang Maeo ; district de Kaeng Hang Maeo
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng ) EN: Hume's Pheasant ; Mrs. Hume's Pheasant ; Bar-tailed Pheasant ; Syrmaticus humiae FR: Faisan de Hume [m] ; Syrmaticus humiae
ไก่ฟ้าหางยาว[n. exp.] (kaifā hāng ) EN: Long-tailed Pheasant FR:
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation FR: oscillation [f]
กั้นม่าน[v. exp.] (kan mān) EN: curtain off ; hang a curtain ; screen FR:
แค่หางอึ่ง[X] (khaē hāng e) EN: nothing FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck FR: porter autour du cou
คลุกคลีตีโมง[v.] (khlukkhlīti) EN: associate with ; hang out with FR:
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng d) EN: uppertail-covert FR:
โคนหางด้านล่าง[n. exp.] (khōn hāng d) EN: undertail-covert FR:
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; hang up ; suspend FR: pendre ; suspendre ; accrocher
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging FR: pendre
แขวนคอตาย[v. exp.] (khwaēnkhø t) EN: hang oneself FR: se pendre
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
แขวนอยู่[v. exp.] (khwaēn yū) EN: hang somewhere FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
แกร่ว[v.] (kraēo) EN: be stuck ; have to hang around FR:
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
กูดหางค่าง[n. exp.] (kūt hāng kh) EN: Bolbitis heteroclita ; Pteris biaurita FR: Bolbitis heteroclita ; Pteris biaurita
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
ลัมพ์ [v.] (lam) EN: hang FR:
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
เลื่อยหางหนู[n. exp.] (leūay hāng ) EN: keyhole saw FR:
ไม่อินังขังขอบ[v. exp.] (mai inangkh) EN: take no notice of ; couldn't care less ; not give a hang FR:
เม่นหางพวง[n. exp.] (men hāng ph) EN: Asiatic Brush-tailed Porcupine FR:
มอธหางยาวสีตาลเขียวปีกลายตรง[n. exp.] (møt hāng yā) EN: Indian Moon Moth FR:

-hang- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Neigung {f}; Hang

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hang-
Back to top