ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-greedy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greedy, *greedy*,

-greedy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง
This boy here will do anything that greedy woman wantsพ่อหนุ่มนี่ ยอมทำทุกอย่างที่ ยัยแก่ละโมบต้องการ
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว
You greedy snob. You make me sick.เธอนี่งกชะมัดยาก ทำให้ผมรู้สึกเซ็งๆขึ้นมาแล้วนะ
If you get too obsessed with doing it right you become greedy and end up breaking itถ้าหากเธอมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จจนเกินไป มันจะกลายเป็นความละโมบ และสุดท้ายเธอก็จะเสียมันไป
The great big, greedy nincompoopคนโง่ตัวยักษ์ที่ตะกละตะกราม
This greedy brute, this louse's earวายร้อยตัวน้อยผู้ละโมภ หูของคนโง่
You are a mother yet you get greedy over money that your daughter works hard for.แม่นี่ยังไงนะ ขอเงินค่าจ้างทำงานพิเศษของลูกสาวตัวเองหน้าตาเฉย
Of course, that greedy bastard will smoke them all, but it's Frankie's job to take care of them.แน่นอน พ่อจะได้สูบมันทั้งวันทั้งคืน แต่ฉันมีหน้าที่ต้องดูแลมัน
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย
Even this house belongs to me. You greedy woman.แม้แต่บ้านนี้ก็ของข้า นังหน้าด้านจอมละโมบ
Your little lips greedy around the spoon.เลียช้อนอย่างเอร็ดอร่อย

-greedy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
贪官[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, 贪官 / 貪官] a grasping official; a greedy mandarin
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, 贪色 / 貪色] greedy for sex; given to lust for women
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, 多吃多占 / 多吃多佔] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish

-greedy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man
金壺眼[かなつぼまなこ, kanatsubomanako] (n) goggle-eyes; round, sunken eyes; greedy look

-greedy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ได้[adj.] (ao tāe dāi) EN: greedy ; grasping FR:
เห็นแก่เงิน[v. exp.] (henkaē ngoe) EN: be greedy FR:
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกรุมจะกราม[adj.] (jakrumjakrā) EN: greedy ; voracious FR:
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
ลุพธ์[v.] (lup) EN: be greedy FR:
ลุทธ์[v.] (lut) EN: be greedy FR: être cupide
มักได้[v.] (makdāi) EN: be greedy FR:
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มักมาก[v.] (makmāk) EN: be greedy FR:
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
มัจฉระ[adj.] (matchara) EN: selfish ; greedy FR: égoïste
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy ; rapacious FR:
หน้าโลหิต[adj.] (nālōhit) EN: greedy ; rapacious FR:
งก[v.] (ngok) EN: be greedy FR:
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
งกเงิน[v. exp.] (ngok ngoen) EN: be greedy for money FR: être avide d'argent
งกเงิน[adj.] (ngok ngoen) EN: covetous ; greedy FR:
ปอบ[n.] (pøp) EN: ogre ; greedy person FR: ogre [m]
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

-greedy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefräßig {adj} | gefräßiger | am gefräßigstengreedy | more greedy | most greedy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -greedy-
Back to top