ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friday-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friday, *friday*,

-friday- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would Friday be too soon?ศุกร์นี้เร็วเกินไปไหม?
Let me take you out on Friday nightขอผมพาคุณไปข้างนอกคืนวันศุกร์นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the Bossman Bob Cormier here. It's a beautiful Friday morning in Portland.นี่คือ บ๊อสแมน บ๊อบ คอร์เมี่ยร์ เป็นเช้าวันศุกร์ที่สวยงามในพอร์ตแลนด์
You only get Good Friday off.ได้หยุดแต่แค่วันศุกร์ประเสริฐเท่านั้น.
Diane and Tommy made us promise... to meet them again on Friday night.ไดอาน่าและทอมมี่นัดเรา ให้เจอกันอีกทีคืนวันศุกร์
Of course, when Friday night came around, Henry stood me up.แน่ล่ะ พอถึงวันนัด เฮนรี่เบี้ยวฉัน
It was this Friday and you agreed, so you're a liar!ศุกร์นี้ต่างหากและนายตกลง คนโกหก
Saturday night was for wives... but Friday night at the Copa was for the girlfriends.วันเสาร์สำหรับภรรยา แต่คืนวันศุกร์ที่โคปา สำหรับกิ๊ก
It started rainin' Thursday night and it rained all Friday mornin'.ฝนเริ่มตกเมื่อคืนวันพฤหัส และตกตลอดเช้าวันศุกร์
And it rained all Friday afternoon.และตกตลอดบ่ายวันศุกร์
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์
The message was received Friday at 6:31 a. m.ข้อความที่ได้รับศุกร์
Nick, I was still at work Friday afternoon.บ่ายวันศุกร์ฉันยังอยู่ที่ทำงาน
Nick, it was my sister. Remember, I told you... she was coming next Friday with her fiance?นั่นน้องสาวฉัน ฉันบอกจะมาศุกร์หน้า

-friday- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライデー[, furaide-] (n) Friday
木金土[もくきんど, mokukindo] (n) Thursday, Friday and Saturday
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday
聖金曜日[せいきんようび, seikinyoubi] (n) Good Friday
花金;ハナ金;花キン[はなきん(花金);ハナきん(ハナ金);はなキン(花キン), hanakin ( hanakin ); hana kin ( hana kin ); hana kin ( hana kin )] (n) (from 花の金曜日) thank God it's Friday (lit
金ドラ[きんドラ, kin dora] (n) (abbr) television drama aired on Friday nights

-friday- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan su) EN: last Friday FR: vendredi dernier
โรคกลัววันศุกร์ที่ 13[n. exp.] (rōk klūa wa) EN: paraskavedekatriaphobia ; fear of friday the 13th FR:
ศุกร์[n.] (suk) EN: Friday FR: vendredi [m]
วันศุกร์[n. exp.] (wan suk) EN: Friday FR: vendredi [m]
เย็นวันศุกร์[n. exp.] (yen wan suk) EN: Friday evening FR: vendredi soir

-friday- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Karfreitag {m}Good Friday
Montagsauto {n}rogue car; Friday car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friday-
Back to top