ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fondness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fondness, *fondness*,

-fondness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mathayus did have a fondness for battles and killing.มัซทายอัส ยังชอบการรบและการฆ่า
Eleanor, over dinner, you mentioned your fondness for Cyndi Lauper.เอลานอร์ ดินเนอร์มันเหนือความคาดหมายมาก ที่คุณกล่าวถึงความชอบของคุณต่อ ซินดี้ ลอเปอร์
I probably mentioned in the past my fondness for a TV program called Cougar Town.ผมอาจเคยกล่าวถึงมันในอดีตตอนที่ ผมยังชื่นชอบซีรี่ย์ส Cougar Town
One of them sacrificed her life to save mine... not because of any fondness she had for me, but so I could stop Thomas.พวกเขาคนหนึ่งสละชีวิต เพื่อช่วยชีวิตผม ไม่ใช่เพราะเธอชอบผม
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค
Is one of those things your fondness for orange juice?เสียงน่ากลัวมาก สวัสดี เชลดอน
Incredibly, it wasn't your fondness of the beer bath at Chodovar or your restraining orders that caught her eye.เยี่ยมไปเลย ไม่ใช่ความชอบส่วนตัวของนาย เรื่องอ่างอาบน้ำเบียร์ที่ Chodovar นะ หรือคุณยับยั้งคำสั่งจับตาดูเธอแล้ว
She wanted him silenced, so she saw an opportunity in her new husband's fondness for teenage virgins.เธอต้องการให้เขาเงียบ แล้วเธอก็เห็นถึงโอกาสจากความชื่นชอบของสามีใหม่ ด้วยพรหมจรรย์ของสาวแรกรุ่น
And Maxine's fondness for intellectuals presents us with a graceful way to help cover up your identity.โอ้ แม็กชีนชื่นชอบคนที่ฉลาดรอบรู้ ทำตัวสง่างามนุ่มนวล ช่วยปกปิดตัวตนคุณได้ดี
I developed a fondness for firearms.ฉันก็เริ่มชอบปืนมากขึ้น
Apart from your fondness for my gloves, what made you decide to call me again?นอกจากความชื่นชอบในถุงมือของผมแล้ว อะไรทำให้คุณโทรหาผมอีก ผมไม่ได้พูดดีกับคุณเลยสักนิด
I might have overestimated his fondness for you.ผมอาจประเมินความหมายของคุณต่อเขามากไปหน่อย

-fondness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
愛唱[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures

-fondness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection FR: affection [f]
ความชอบพอ[n. exp.] (khwāmchøp p) EN: fondness FR:
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkh) EN: affection ; love ; fondness ; liking FR: affection [f]
รสนิยม[n.] (rotniyom = ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยม[n.] (rotsaniyom ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fondness-
Back to top