ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fondle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fondle, *fondle*,

-fondle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you fondle his genitals, did he oblige you to do so?ทำคุณลูบไล้ด้วยความรัก Ndid เกี่ยวกับอวัยวะสับพันธ์ของเขา . ,\ที่เขาบังคับคุณให้ทำเช่นนั้น?
I let you fondle my chest, and it was a glorious moment for you unmatched by anything you've experienced, including cake.ฉันจะให้จับหน้าอก และมันจะเป็นวินาทีแห่งชัยชนะของนาย... ...เปรียบเทียบไม่ได้กับเป็นอะไร ที่นายเคยเจอมาก่อน รวมทั้ง เค้กด้วย
You're not gonna fondle us, are you, Mr. Ryerson?คุณจะไม่ลูบไล้เรา ใช่มั้ยครับ?
Well, don't just sit there. Fondle something.งั้นอย่ามัวแต่นั่งอยู่เลย มาทำกันต่อเถอะ
Melissa, yes, it was wrong of me to fondle Mrs. Miller's breasts.Mellisa ใช่มันเป็นความผิดของผมที่จะ รัก mrs. เต้านมมิลเลอร
Did you fondle one boy too many?ลวนลามเด็กผู้ชายมากไป?
But, for example, what I wouldn't do is maybe like tell him to pull his cock out and like get some of the girls to, you know, fondle him and shit like that.แต่สำหรับตัวอย่างเช่นสิ่งที่ฉันจะ ไม่ทำคือ อาจจะเช่นบอกให้เขาดึงไก่ของ เขาออกมา และเช่นรับบางส่วนของสาว ๆ ที่ คุณรู้ว่า
Whose balls did I have to fondle to get my very own movie?ผมต้องเลียไข่ใครถึงมีหนังเป็นของตัวเอง

-fondle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撫で回す;なで回す[なでまわす, nademawasu] (v5s) to pat (e.g. dog); to rub; to stroke; to fondle

-fondle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
เชยชม[v.] (choēichom) EN: caress ; fondle FR:
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke FR:
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleun) EN: caress tenderly ; pet ; fondle FR: flirter
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhla) EN: caress ; fondle FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser
คลึงเคล้น[v.] (khlungkhlen) EN: caress ; fondle ; stroke and squeeze FR:
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet FR: caresser ; câliner
ลุ่มเล้า[v.] (lumlao) EN: caress ; fondle ; show affection FR:
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply FR: caresser
ลูบไล้ด้วยความรัก[v. exp.] (lūplai dūay) EN: fondle FR: caresser tendrement
โอ้โลม[v.] (ōlōm) EN: fondle ; consolate FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fondle-
Back to top