ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-favourite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น favourite, *favourite*,

-favourite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้
I asked each of you to discuss one of your favourite poems.ครูเคยขอให้พวกเธอวิเคราะห์ บทกวีที่พวกเธอชื่นชอบ
Such a favourite among all the officers!ยิ่งโปรดปรานการอยู่ท่ามกลางเหล่าทหาร
How do you like my husband, Lizzy? I believe you envy me. Was he not a favourite of yours once?เธอชอบสามีฉันมั้ยล่ะลิซซี่ ฉันเชื่อว่า เธอต้องอิจฉาฉัน เขาเคยเป็นคนโปรดของเธอครั้งนึงนี่
It was the favourite wish of his mother as well as hers.มันเป็นความปรารถนา ที่ยินยอมโดยดีจากแม่ของเขา
Sure. This is my favourite part.ชัวร์ ช่วงโปรดของฉันเลย
That's your favourite too?แอล เอ เอ๊กซ์ ตื่นขึ้นมาที่โอแฮร์
How's my favourite football fan?แฟนฟุตบอลของฉันเป็นไงบ้างล่ะ?
I'll show you my favourite watering holes.ฉันจะบอกให้ว่าฉันชอบอุโมงน้ำแข็ง.
Right, the Christmas party, not my favourite night of the year and your unhappy job to organise.โอเค ปาร์ตี้คริสต์มาส ไม่ใช่คืนที่ฉันชอบซักเท่าไหร่ คุณอาจไม่ปลื้มที่ต้องมาจัดเตรียมงาน
It's my favourite time of day... driving you.ผมชอบที่สุดเลย เวลาที่ไปส่งคุณ

-favourite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイフェイバリットソング[, maifeibarittosongu] (exp) my favourite song
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P)
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song
愛器[あいき, aiki] (n) favourite musical instrument, utensil, etc.
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun)
愛婿[あいせい, aisei] (n) one's favorite son-in-law; one's favourite son-in-law
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane)
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition
愛読書[あいどくしょ, aidokusho] (n) favourite book; favorite book
愛馬[あいば, aiba] (n) favourite horse; favorite horse
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P)

-favourite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบมากที่สุด[adj.] (chøp māk th) EN: favourite FR: favori ; préféré
ชุดเก่ง[n. exp.] (chut keng) EN: favourite outfit FR:
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in FR:
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
ของโปรด[n. exp.] (khøng prōt) EN: favourite ; favorite (Am.) FR:
ขวัญใจ[adj.] (khwanjai) EN: favourite ; favorite (Am.) ; beloved FR:
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: favourite book ; favorite book (Am.) ; preferred book FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
โปรด[adj.] (prōt) EN: favourite ; favorite (Am.) ; preferred FR: favori ; préféré
โปรดปราน[adj.] (prōtprān) EN: favourite FR: favori ; préféré
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]

-favourite- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
Liebling {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -favourite-
Back to top