ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extraordinarily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extraordinarily, *extraordinarily*,

-extraordinarily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's extraordinarily powerful it's pretty hard to avoid.มีอำนาจล้นเหลือ แทบไม่มีทางหลบพ้น
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง
We were just saying how handsome he is. Just so extraordinarily handsome.เรากำลังวิจารณ์ว่าโตขึ้นจะหล่อมั้ย แน่นอนว่าต้องหล่อจนสาวหลงเลยล่ะ
The dog went into a coma and a few moments later came to and was extraordinarily aggressive.สุนัขตัวนั้นอาการสาหัส ต่อมาไม่นาน มันก็มีอาการก้าวร้าว
I'm rich, handsome, an extraordinarily gifted lover- but, most importantly, I know how to throw one hell of party;ผมรวย,หล่อ เป็นที่ดึงดูดต่อความรัก แต่ ที่สำคัญที่สุด ผมรู้ว่าทำยังไงถึงจะเข้าสู่
If, uh, by "okay," you mean extraordinarily depressed,เอ่อ.. "โอเค" หมายความว่า หดหู่อย่างมากนะ
Your son was an extraordinarily gifted classical musician.ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์พิเศษ ในการเป็นนักดนตรีคลาสลิก
I often talk aloud to myself. I find it extraordinarily useful.ฉันมักปรึกษา พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆ มันได้ผลในหลายๆเรื่อง
I find you extraordinarily professional, and I appreciate the way you do business.ผมพบว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมืออาชีพ และผมขอขอบคุณอย่างมาก ที่คุณยอมทำธุรกิจร่วม
These mathematical formulae are extraordinarily complex.สูตรทางคณิตศาสตร์พวกนี้ มันซับซ้อนอย่างน่าประหลาด
The Intersect is extraordinarily powerful.อินเตอร์เซ็คมันเป็นพลังที่พิเศษ
You are nothing but a scared little boy who can't handle how extraordinarily ordinary you are!นายมันไม่มีอะไรก็แค่เด็กผู้ชายตัวน้อยๆ ที่ไม่สามารถจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้

-extraordinarily- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤物[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, 尤物] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman

-extraordinarily- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent

-extraordinarily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily FR: exceptionnellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extraordinarily-
Back to top