ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dryer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dryer, *dryer*,

-dryer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, they're attracted to the dryer sheets.แล้วมันก็ เอ่อ ชอบอยู่ในเครื่องอบผ้านุ่ม
It was sitting in the dryer for a while.มันถูกทิ้งในเครื่องอบผ้า สักพักหนึ่งแล้ว
[ HAND DRYER HUMMING ][ HAND DRYER HUMMING ]
Mom, the dryer ate my leg warmers again.แม่ เครื่องซักผ้าทำถุงเท้าพังอีกแล้ว
I told you, you can't put wet things in the dryer anymore.บอกแล้วไง ห้ามเอาผ้าเปียกใส่ไปอีก
Now listen, dad's gonna fix the dryer again, but right now I just need everybody to go.เดี๋ยวพ่อจะซ่อมเครื่องอบผ้าอีกครั้ง เดี๋ยวพ่อจะซ่อมเครื่องอบผ้าอีกครั้ง
So i was running to the bathroom to use the hand dryer to-- (Laughs)ดังนั้นฉันจึงวิ่งไปห้องน้ำ \ เพื่อที่จะใช้ไดร์เป่า \ เสียงหัวเราะ
And see to it they are dryer this time, shit whore.And see to it they are dryer this time, shit whore.
You're going to need a hair dryer and some cooking spray.คุณต้องใช้เครื่องเป่าผม และก็น้ำมันพืช
Cleaning out the old dryer lint, huh?ทำความสะอาดด้วยสำลีแห้งหรอ
Every year, 15,000 fires are caused by accidental dryer lint ignition.ทุกๆปี, ไฟไหม้ 15,000 มีสาเหตจาก อุบัติเหตุของการติดไฟของสำลีแห้ง
I pop a towel in the dryer so it's warm when she gets out of the shower.ผมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าที่อบแห้ง เพราะงั้นตอนเธอออกมาจากห้องน้ำ/Nเธอจะได้รู้สึกอุ่น

-dryer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアドライヤー;ヘアデライヤー[, headoraiya-; headeraiya-] (n) hair dryer
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff

-dryer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดร์เป่าผม[n. exp.] (dai pao pho) EN: hair dryer ; blowdryer FR: sèche-cheveux [m]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op) EN: dryer FR: séchoir à linge [m] ; séchoir [m]
เครื่องเป่าผม[n. exp.] (khreūang pa) EN: hair dryer FR: sèche-cheveux [m]
เครื่องทำแห้ง[n. exp.] (khreūang th) EN: dryer FR:
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย[n. exp.] (khreūang th) EN: spray dryer ; spray drier FR:
เครื่องทำแห้งแบบถาด[n. exp.] (khreūang th) EN: tray dryer ; tray drier FR:
ตู้อบผ้า[n. exp.] (tū op phā) EN: dryer FR: sèche-linge [m] ; sécheuse [f] (Québ.)

-dryer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastrockner {m}gas dryer
Hordentrockner {m}tray dryer
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dryer-
Back to top